.
CARNETPretraživanje
Upisani pojam: internetske usluge
Upiši pojam:
Otvori napredno pretraživanje
Prikaži sve rezultate Pronađeno 449 rezultata
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2017_godinu.pdf
Relevantnost: 100%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2017_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2017. godinuPlan rada za 2017.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2017. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2033&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf
Relevantnost: 99,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2015. godinuPlan rada za 2015.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1689&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 98,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1353&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 98,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1352&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf
Relevantnost: 97,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2016. godinuPlan rada za 2016.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1811&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu
Relevantnost: 97,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu Document Plan rada CARNeta za 2014. godinu Plan rada za 2014. Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1559&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2018_godinu.pdf
Relevantnost: 97%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2018_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2018. godinuPlan rada za 2018.Sadrzaj1 Uvodne napomene1.1 Djelatnost CARNeta1.2 Vizija i misija ustanove...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2069&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf
Relevantnost: 91,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf Document Plan rada CARNetaza 2012. godinuPlan rada za 2012.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2012. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1251&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > PRIRUCNIK_digitalne_kompetencije.pdf
Relevantnost: 82,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > PRIRUCNIK_digitalne_kompetencije.pdf Document Prirunik za koritenjeOkvira za digitalnu kompetenciju korisnika u koli:uitelja/nastavnika i strunih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1875&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf
Relevantnost: 82,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2016. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2016. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1888&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf
Relevantnost: 81,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2014. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2014. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1702&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2013
Relevantnost: 80,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2013 Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2013. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2013. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1538&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Godisnje izvjesce o radu CARNET-a za 2017. godinu.pdf
Relevantnost: 78,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Godisnje izvjesce o radu CARNET-a za 2017. godinu.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNET-a za 2017. godinuGodinje izvjee o radu CARNET-a za 2017. godinuIzvjee o...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2068&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2009
Relevantnost: 68,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2009 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2009. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2009. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2009. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=881&dm_det=1#mod_docman
Prijedlog strategije Vladinih programa 2013.-2015.
Relevantnost: 66,7%
Upravno vijece > CARNet pravilnici > Prijedlog strategije Vladinih programa 2013.-2015. Prijedlog_strategije_Vladinih_programa_2013-2015.pdf - Prijedlog -Strategija Vladinih programaza razdoblje 2013. - 2015.Zagreb, lipanj...
www.carnet.hr/uv/cn-pravilnici?news_id=2296#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2004
Relevantnost: 66%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2004 Document GODINJE IZVJEE ORADU CARNeta ZA 2004.GODINUIzvjee o radu CARNeta za 2004. godinuInterni dokumentSadrzaj:1.2.UVOD...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=266&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > GI_2005
Relevantnost: 59,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > GI_2005 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2005. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2005. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2005. godinu pripremio je tim Hrvatske akademske...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=115&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - u cjelini
Relevantnost: 58,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - u cjelini Document CMS za kolePrirunik za korisnikeSadrajPrirunik CARNetov CMS za kole...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1110&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 57,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=627&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 57,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=623&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 57,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog Upravnog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=621&dm_det=1#mod_docman
Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 57,5%
Javna nabava > Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 29-17-MV-OPBroj objave: 2017/S...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4589#mod_news
Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 57,5%
Javna nabava > Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 29-17-MV-OPBroj objave: 2017/S...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4589#mod_news
O nama
Relevantnost: 54,5%
O CARNET-u > O nama > O nama Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U ozujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 2. dio: Administriranje
Relevantnost: 54,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 2. dio: Administriranje Document CMS za kolePrirunik za korisnike2. cjelinaAdministriranjeSadrajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1112&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.pdf
Relevantnost: 52,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.pdf Document Analiza Godinjih izvjetaja za 2013. godinuGODINJI IZVJETAJI ZA 2013....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1625&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 1. dio: Uvod
Relevantnost: 51,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 1. dio: Uvod Document CMS za kolePrirunik za korisnike1. cjelinaWebs korisnike straneSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1111&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-02.pdf
Relevantnost: 50,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-02.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKARBITRANA ODLUKAu predmetu br. 2002/02TAU...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=802&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CARNet prospekt
Relevantnost: 50,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CARNet prospekt Document http://www.carnet.hr1234_o carnetuHrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet je ustanova osnovanas ciljem osiguravanja najnaprednije...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1340&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-01.pdf
Relevantnost: 49,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-01.pdf Document U Zagrebu, 23.07.2002.Klasa: 104-000/02-01/3989Ur. broj: 650-01/48-02-2Predmet: ARBITRANA ODLUKA u predmetu br.2002/01...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=801&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_Office365.pdf
Relevantnost: 49%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_Office365.pdf Document PrirunikOffice 365Zagreb, 2016.godinaOvo djelo je dano na koritenje pod licencom Creative Commons...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1847&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.doc
Relevantnost: 48,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.doc Document GODI?NJI IZVJE?TAJI ZA 2013. GODINU 4 Analiza Godi?njih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1624&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2014.pdf
Relevantnost: 47,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2014.pdf Document GODINJI IZVJETAJI ZA 2014. GODINU3Analiza Godinjih izvjetaja za ustanove...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1707&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 3. dio: Moduli
Relevantnost: 47,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 3. dio: Moduli Document CMS za kolePrirunik za korisnike3. cjelinaModuliSadrzajove cjeline prirunikaxPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1113&dm_det=1#mod_docman
Internetske usluge
Relevantnost: 46,9%
Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,9%
Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/internetske_usluge/redirect
CARNET usluge po vrstama
Relevantnost: 46,7%
CARNet usluge po vrsti > CARNET usluge po vrstama Pristup internetu CARNET 1D/2D/3D  - usluga pojedinacnog pristupa CARNET mrezi putem A1 infrastrukture kabelske televizije DUO.CARNET/TRIO.CARNET Plus -...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_tipu
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 5. dio: Priprema slika
Relevantnost: 46,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 5. dio: Priprema slika Document CMS za kolePrirunik za korisnike5. cjelinaPriprema slikaSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1115&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 6. dio: Pisanje
Relevantnost: 46,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 6. dio: Pisanje Document CMS za kolePrirunik za korisnike6. cjelinaO pisanjuSadrzajove cjeline prirunikaPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1116&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 7. dio: Organizacija rada
Relevantnost: 46,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 7. dio: Organizacija rada Document CMS za kolePrirunik za korisnike7. cjelinaOrganizacija radaSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1117&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 4. dio: Editor
Relevantnost: 46,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 4. dio: Editor Document CMS za kolePrirunik za korisnike5. cjelinaEditorSadrzajove cjeline prirunikaPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1114&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > hosting usluga za skole
Relevantnost: 46,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > hosting usluga za skole Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=64#mod_docman
Krovna mapa > korisno > novosti > Brosure > CARNet opci prospekt.pdf
Relevantnost: 45,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > novosti > Brosure > CARNet opci prospekt.pdf Document MisijaDoprinosimo razvojudigitalno zrelog drutvaVizijaCjelovita informatizacijaobrazovanja i znanosti uRepublici Hrvatskoj osiguravanjem...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1668&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.pdf
Relevantnost: 44,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.pdf Document .hrObrazacDomena za fizike osobe(Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom internetskom domenom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=861&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.pdf
Relevantnost: 44,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.pdf Document .hrObrazacDomena za fizike osobe(Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom internetskom domenom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=863&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.pdf
Relevantnost: 44,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.pdf Document .hrObrazacDomena za fizike osobe(Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom internetskom domenom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=859&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2007
Relevantnost: 44,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2007 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2007. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2007. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2007. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=877&dm_det=1#mod_docman
Kronologija
Relevantnost: 44,1%
O CARNET-u > Kronologija > Kronologija 2017. sijecanj – zapoceo je projekt CRISS u koji je ukljucen i CARNET veljaca – povodom obiljezavanja Dana sigurnijeg interneta, CARNetov Odjel za Nacionalni CERT...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/kronologija
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - upute za korisnike
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - upute za korisnike   Document ___________________________________________________________________________UPUTE ZA IZRADU I UREIVANJEWEB...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=274&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.pdf Document .hrZahtjev za provoenje arbitraznog postupka(prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=799&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-01.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-01.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKARBITRANA ODLUKAu predmetu br. 2003/01KMAG...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=803&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za administraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=848&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za administraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=851&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za administraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=854&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > WEBrosura - vodic kroz dobar skolski web
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > WEBrosura - vodic kroz dobar skolski web Document Dragi uenici i nastavnici,Pred vama je broura u kojoj se nalaze savjeti uz pomo kojih mozete...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=886&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za registraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1122&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-02.pdf
Relevantnost: 42,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-02.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKARBITRANA ODLUKAu predmetu br. 2003/02KMAG...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=804&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2006
Relevantnost: 42,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2006 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2006. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2006. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2006. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=876&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI_2008_final.pdf
Relevantnost: 42,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI_2008_final.pdf Document O RADU CARNetaZA 2008. GODINU1CARNet u sastavu:Petra Premerl,,G.kojiDo 31. prosinca 2008Zagrebu2UVOD...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=504&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 28-17 > DoN API 28-17.pdf
Relevantnost: 42%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 28-17 > DoN API 28-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJESA ZAINTERESIRANIM...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2019&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf
Relevantnost: 40,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf Document GodinjeizvjeeoraduCARNetaza2015.godinuIzvjee o radu CARNeta za 2015. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1801&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=800#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 2. Uvjeti za registrare
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 2. Uvjeti za registrare Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=633&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 6. Izjava (.pdf)
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 6. Izjava (.pdf) Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=632&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 5. Izjava (.docx)
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 5. Izjava (.docx) Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=631&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1121&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1123&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=1128#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski > HRTLD_Ordinance_2010_eng.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski > HRTLD_Ordinance_2010_eng.pdf Document Pursuant to Article 79 paragraph 2 of the Electronic Communications Act (Official Gazette no. 73/08),at the...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1129&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1156&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-03.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1180&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > FTP
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > FTP Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=78#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > news
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > news Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=77#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=76#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > web prostor
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > web prostor Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=75#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1356&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.rtf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.rtf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1357&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > webmail
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > webmail Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=74#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > e-mail
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > e-mail Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=73#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=72#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > www.hr
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > www.hr Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=71#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=70#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=69#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CARNet Debian
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CARNet Debian Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=68#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > javno racunalo
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > javno racunalo Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=67#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > elektronicki identitet
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > elektronicki identitet Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=66#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=65#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=21#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 7. Ugovor o prijenosu poslova registracija domene
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 7. Ugovor o prijenosu poslova registracija domene Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=635&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=637#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=642#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=797#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=798&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 1. Cjenik 2010.
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 1. Cjenik 2010. Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=634&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=805&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-03.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=806&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-01.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=807&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=808&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-03.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=809&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-01.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=810&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=811&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-01.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=812&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 4. Kontakt podaci (.pdf)
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 4. Kontakt podaci (.pdf) Document Sukladno toki 4. Uvjeta (http://www.dns.hr/documents/pdf/uvjeti_registrari.pdf) dostavljamoVam podatke kontakt...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=630&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=813&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-01.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=814&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=815&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-03.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=816&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-01.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=817&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-02.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=818&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=847&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=850&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > brisanje
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > brisanje Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=852#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=853&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=858&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 3. Kontakt podaci (.docx)
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 3. Kontakt podaci (.docx) Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=629&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=860&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=628#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=862&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=624#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=620#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-03.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=884&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji > Zahtjev - virtualni posluzitelj.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji > Zahtjev - virtualni posluzitelj.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=980&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-01.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1095&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Izjava.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Izjava.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1099&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Kontakt podaci.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Kontakt podaci.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1100&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1101&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B-ver2.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1102&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F-ver2.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1103&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B-ver2.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1104&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_F-ver2.odt
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_F-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1105&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=1109#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=619#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=616#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x > AHyCo-SmartX-prirucnik_za_korisnike.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x > AHyCo-SmartX-prirucnik_za_korisnike.pdf Document FERAHyCo SmartXPrirunik za korisnike v.1.1AHyCo TeamSadrzaj1.Uvod...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=546&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - izmjena izgleda
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - izmjena izgleda Document Izmjena izgleda stranice u CARNetovom CMS-uKako bi promijenili izgled stranice (dizajn) u sustavu CMS-a potrebno je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=493&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > IRC
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > IRC Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=80#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > NTP
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > NTP Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=79#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=1118#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=1119#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1120&dm_det=1#mod_docman
Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 40%
Javna nabava > Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 27-17-MV-OPBroj...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4588#mod_news
Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 40%
Javna nabava > Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 27-17-MV-OPBroj...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4588#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 18-17 > DoN-18-17.pdf
Relevantnost: 39,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 18-17 > DoN-18-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet, Josipa Marohnia 5,...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1958&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_e-Ucitelj.pdf
Relevantnost: 39,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_e-Ucitelj.pdf Document PrirunikE-uitelj suvremenanastava uz pomotehnologije Ovo djelo je dano na koritenje pod licencom Creative...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1848&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 13-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 13-17.pdf
Relevantnost: 39,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 13-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 13-17.pdf...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1926&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 27-17.pdf
Relevantnost: 37,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 27-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2012&dm_det=1#mod_docman
Suglasnost na ugovore - HT (Metro)
Relevantnost: 36,5%
Upravno vijece > Sjednice Upravnog vijeca > 20.07.2012. > Suglasnost na ugovore - HT (Metro) CARNet_ugovor_04_do_12_2012.pdf Ugovor o pruzanju usluge zakupa digitalnih prijenosnih vezastalnog kapaciteta (Metro Ethernet, Metro...
www.carnet.hr/uv/sjednice/20072012?news_id=2282#mod_news
Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika
Relevantnost: 36,3%
Javna nabava > Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika Ev. broj: 26-17-VV-OPBroj objave: 2017/S 0F2-0027355Rok za dostavu...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4586#mod_news
Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika
Relevantnost: 36,3%
Javna nabava > Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika Ev. broj: 26-17-VV-OPBroj objave: 2017/S 0F2-0027355Rok za dostavu...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4586#mod_news

Relevantnost: 35,6%
Internetske usluge > Internetske usluge CARNET svojim korisnicima nudi niz osnovnih mreznih usluga medu kojima se posebno istice elektronicki identitet - osobni identifikator za pristup CARNET-ovim uslugama. Nacin...
www.carnet.hr/internetske_usluge
CMS za skole
Relevantnost: 35,5%
Internetske usluge > CMS za skole > CMS za skole
www.carnet.hr/internetske_usluge/cms_za_skole
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 23-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 23-17.pdf
Relevantnost: 34,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 23-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 23-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1982&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 10-17.pdf
Relevantnost: 34,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 10-17.pdf Document Hrvatska akademska i...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1910&dm_det=1#mod_docman
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 33%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 33%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan 2002_2003
Relevantnost: 32,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan 2002_2003 Document PLAN RADA2002. 2003.Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNetPlan rada 2002-2003UVODNE...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=114&dm_det=1#mod_docman
Edukacija o sigurnom koristenju Interneta
Relevantnost: 32,3%
e-presso > Sigurnost > Edukacija o sigurnom koristenju Interneta CARNetov Odjel za racunalnu sigurnost je 27.5.2010. u osnovnoj skoli Dragutina Kuslana odrzao edukativno predavanje o sigurnosti na Internetu. Roditelji ucenika...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=1221#mod_news
Edukacija o sigurnom koristenju Interneta
Relevantnost: 32,3%
e-presso > Sigurnost > Edukacija o sigurnom koristenju Interneta CARNetov Odjel za racunalnu sigurnost je 27.5.2010. u osnovnoj skoli Dragutina Kuslana odrzao edukativno predavanje o sigurnosti na Internetu. Roditelji ucenika...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=1221#mod_news
Hosting usluga za srednje i osnovne skole
Relevantnost: 32,3%
Internetske usluge > Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Hosting usluga za srednje i osnovne skole
www.carnet.hr/internetske_usluge/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 25-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 25-17.pdf
Relevantnost: 31,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 25-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 25-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1994&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal edu.hr
Relevantnost: 31,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal edu.hr Document /srv/var/upload/javniweb/docman/1232/1/Portal_edu.hr.ppt25. listopada 2002.25. listopada 2002.25....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1232&dm_det=1#mod_docman
Web prostor
Relevantnost: 31,4%
Web prostor > Web prostor Usluga osiguravanja web prostora je usluga kojom korisnik dobiva mogucnost pohranjivanja vlastitih internetskih stranica na neki od web posluzitelja u CARNET mrezi. Na taj nacin korisnik moze...
www.carnet.hr/web_prostor
CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a
Relevantnost: 31,2%
Novosti > Novosti > CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a eco – Udruzenje njemacke internetske industrije, zajedno s 28 partnera iz 14 europskih zemalja, pokrece projekt protiv jedne...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2609#mod_news
CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a
Relevantnost: 31,2%
e-presso > Sigurnost > CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a eco – Udruzenje njemacke internetske industrije, zajedno s 28 partnera iz 14 europskih zemalja, pokrece projekt protiv...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=2669#mod_news
CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a
Relevantnost: 31,2%
Novosti > Novosti > CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a eco – Udruzenje njemacke internetske industrije, zajedno s 28 partnera iz 14 europskih zemalja, pokrece projekt protiv jedne...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2609#mod_news
CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a
Relevantnost: 31,2%
e-presso > Sigurnost > CARNet postao dijelom Centra za naprednu racunalnu zastitu uz potporu EU-a eco – Udruzenje njemacke internetske industrije, zajedno s 28 partnera iz 14 europskih zemalja, pokrece projekt protiv...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=2669#mod_news
Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016.pdf
Relevantnost: 30,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016.pdf Document IZVJEE O AKTIVNOSTIMANACIONALNOG CERT-A.Pregled sigurnosti na Internetu u RHi u svijetu u 2016. godiniSadrzaj1. Usluge Nacionalnog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1898&dm_det=1#mod_docman
Nabava usluge vanjske revizije pilot projekta e-Skole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)
Relevantnost: 30,8%
Javna nabava > Nabava usluge vanjske revizije pilot projekta e-Skole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) Ev. broj: 2-18-MV-OPBroj objave: 2018/S 0F2-0005459Rok za dostavu ponude:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4631#mod_news
Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016-2.pdf
Relevantnost: 30,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016-2.pdf Document IZVJEE O AKTIVNOSTIMANACIONALNOG CERT-A.Pregled sigurnosti na Internetu u RHi u svijetu u 2016. godiniSadrzaj1. Usluge Nacionalnog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1899&dm_det=1#mod_docman
Povijest GANT-a
Relevantnost: 30,7%
EU programi i projekti > GANT > Povijest GANT-a > Povijest GANT-a GÉANTPrva generacija paneuropske mreze pocinje s pokretanjem cetverogodisnjeg projekta GÉANT u studenom 2000. godine.  Pokretaci projekta bili...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/geant/povijest
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > DON Kabliranje_22-17-MV-OP.pdf
Relevantnost: 30,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > DON Kabliranje_22-17-MV-OP.pdf Document Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1986&dm_det=1#mod_docman

Relevantnost: 30,2%
Internetske usluge > Internetske usluge Najnovije usluge i aktivnosti e-Dnevnik - Web aplikacija za vodenje razredne knjige Web aplikacija namijenjena ucenicima  
www.carnet.hr/internetske_usluge
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 26-17 LA > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 26-17.pdf
Relevantnost: 30%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 26-17 LA > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 26-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHHODNO...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2002&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > DOKUMENTACIJA O NABAVI-ZA-PRETHODNO-SAVJETOVANJE-5-17-SIPU.pdf
Relevantnost: 29,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > DOKUMENTACIJA O NABAVI-ZA-PRETHODNO-SAVJETOVANJE-5-17-SIPU.pdf Document DOKUMENTACIJA O...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1903&dm_det=1#mod_docman
Centar za naprednu racunalnu zastitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center)
Relevantnost: 28,7%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > Centar za naprednu racunalnu zastitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center) eco - Udruzenje njemacke internetske industrije zajedno s 28...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > OKVIR_digitalne_kompetencije.pdf
Relevantnost: 28,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > OKVIR_digitalne_kompetencije.pdf Document Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika ukoli: uitelja/nastavnika i strunih suradnika,ravnatelja i...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1878&dm_det=1#mod_docman
Suglasnost na ugovor - VIPnet - tk vodovi (Mreza 7) i dark fiber
Relevantnost: 28,1%
Upravno vijece > Sjednice Upravnog vijeca > 16.05.2014. > Suglasnost na ugovor - VIPnet - tk vodovi (Mreza 7) i dark fiber Suglasnost_UV_9-14.doc UPRAVNO VIJE?E- ovdje -...
www.carnet.hr/uv/sjednice/16052014?news_id=3166#mod_news
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal Edu.hr - samo slajdovi koji se koriste za prezentaciju
Relevantnost: 27,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal Edu.hr - samo slajdovi koji se koriste za prezentaciju Document...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1233&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > DoN _F5_15-17.pdf
Relevantnost: 26,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > DoN _F5_15-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet, Josipa Marohnia 5,...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1940&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > DoN _IBM_16-17.pdf
Relevantnost: 26,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > DoN _IBM_16-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet, Josipa Marohnia...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1945&dm_det=1#mod_docman
CARNET usluge po abecedi
Relevantnost: 26,5%
CARNet usluge po abecedi > CARNET usluge po abecedi Abuse sluzba - zaprima i obraduje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNET-ovih resursa Adobe Connect - alat koji omogucuje kolaboraciju putem weba...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_abecedi
Suglasnost na ugovor - HT - Net u skoli
Relevantnost: 26,5%
Upravno vijece > Sjednice Upravnog vijeca > 31.03.2014. > Suglasnost na ugovor - HT - Net u skoli Suglasnost_UV_1-14.doc UPRAVNO VIJE?E- ovdje - Zagreb, 28.03.2014....
www.carnet.hr/uv/sjednice/31032014?news_id=3094#mod_news
Provjera ranjivosti za vlasnike internetskih usluga
Relevantnost: 26,2%
Provjera ranjivosti > Za vlasnike internetskih usluga > Provjera ranjivosti za vlasnike internetskih usluga Pravo na koristenje usluge automatske provjere ranjivosti imaju vlasnici internetskih usluga u Republici Hrvatskoj koji...
www.carnet.hr/provjera_ranjivosti/vlasnici_internetskih_usluga
Kontakti
Relevantnost: 26,2%
News > Kontakti > Kontakti
www.carnet.hr/news/kontakti
20 godina vrsne internetske domene „.hr“
Relevantnost: 25,9%
Novosti > Novosti > 20 godina vrsne internetske domene „.hr“ Ime „.hr“ po kojem je Hrvatska prepoznata u svijetu Interneta zazivjelo je prije tocno 20 godina. Tocnije, 27. veljace 1993. godine stiglo je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2628#mod_news
20 godina vrsne internetske domene „.hr“
Relevantnost: 25,9%
e-presso > Izdvajamo > 20 godina vrsne internetske domene „.hr“ Ime „.hr“ po kojem je Hrvatska prepoznata u svijetu Interneta zazivjelo je prije tocno 20 godina. Tocnije, 27. veljace 1993. godine stiglo...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2668#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2010_UV_v1.1_web.pdf
Relevantnost: 25,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2010_UV_v1.1_web.pdf Document Plan rada CARNeta i financijski planza 2010. godinuPlan rada i financijski plan za 2010.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=612&dm_det=1#mod_docman
20 godina vrsne internetske domene „.hr“
Relevantnost: 25,9%
Novosti > Novosti > 20 godina vrsne internetske domene „.hr“ Ime „.hr“ po kojem je Hrvatska prepoznata u svijetu Interneta zazivjelo je prije tocno 20 godina. Tocnije, 27. veljace 1993. godine stiglo je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2628#mod_news
20 godina vrsne internetske domene „.hr“
Relevantnost: 25,9%
e-presso > Izdvajamo > 20 godina vrsne internetske domene „.hr“ Ime „.hr“ po kojem je Hrvatska prepoznata u svijetu Interneta zazivjelo je prije tocno 20 godina. Tocnije, 27. veljace 1993. godine stiglo...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2668#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > Projekt ACDC > ACDC letak.pdf
Relevantnost: 25,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > Projekt ACDC > ACDC letak.pdf Letak projekta ACDC Document Projekt Centra za naprednu raunalnu zatitu (AdvancedCyber Defence Center) ima za cilj osnovati...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1405&dm_det=1#mod_docman
Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev
Relevantnost: 25,5%
Novosti > Novosti > Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev Nacionalne akademske i istrazivacke mreze (NREN-ovi) koje prihvate ovu novu uslugu sada ce moci u roku od nekoliko minuta automatski uspostaviti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2178#mod_news
Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev
Relevantnost: 25,5%
Novosti > Novosti > Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev Nacionalne akademske i istrazivacke mreze (NREN-ovi) koje prihvate ovu novu uslugu sada ce moci u roku od nekoliko minuta automatski uspostaviti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2178#mod_news
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_tableti_hibridi.pdf
Relevantnost: 25,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_tableti_hibridi.pdf Document Osnove koritenja tablet i hibridnih raunalaPrirunik za odgojno-obrazovne djelatnikeZagreb, veljaa...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1810&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > prirucnik_za_administratore_wb.pdf
Relevantnost: 24,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > prirucnik_za_administratore_wb.pdf Document...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=214&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu.pdf
Relevantnost: 24,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu.pdf Document Sigurnost naInternetuSadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni programiSigurno komuniciranje na InternetuSavjeti za uenike, roditelje...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=973&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Sigurnost na Internetu
Relevantnost: 24,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Sigurnost na Internetu Document Sigurnost naInternetuSadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni programiSigurno...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=842&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu
Relevantnost: 24,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu Document /srv/var/upload/javniweb/docman/840/1/Sigurnost na Internetu.ppt**********************SadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=840&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici > CARNetove usluge za ucenike osnovnih skola
Relevantnost: 24,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici > CARNetove usluge za ucenike osnovnih skola Document Ima li pitanja o CARNetovoj mrezi?Javi se Helpdesk ekipi Helpdesk, odnosno Sluzba za pomo korisnicima odgovara na...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1241&dm_det=1#mod_docman
Odrzana svecana press konferencija u CARNetu
Relevantnost: 23,8%
Novosti > Novosti > Odrzana svecana press konferencija u CARNetu Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet uoci bozicno-novogodisnjih blagdana odrzala je svecanu press konferenciju , na kojoj su predstavljeni...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=771#mod_news
Odrzana svecana press konferencija u CARNetu
Relevantnost: 23,8%
Novosti > Novosti > Odrzana svecana press konferencija u CARNetu Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet uoci bozicno-novogodisnjih blagdana odrzala je svecanu press konferenciju , na kojoj su predstavljeni...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=771#mod_news
Odrzana svecana press konferencija u CARNetu
Relevantnost: 23,8%
Novosti > Novosti > Odrzana svecana press konferencija u CARNetu Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet uoci bozicno-novogodisnjih blagdana odrzala je svecanu press konferenciju , na kojoj su predstavljeni...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=771#mod_news
Kako postati korisnik
Relevantnost: 23,7%
Web prostor > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik Web prostor na posluziteljima ustanova clanicaDjelatnici, studenti ili nekomercijalni suradnici ustanova clanica CARNeta (ustanova spojenih na CARNet mrezu), prostor...
www.carnet.hr/web_prostor/kako_postati_korisnik
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > 124 24_10_2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.htm
Relevantnost: 23,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > 124 24_10_2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.htm Document 124 24.10.2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije HRVATSKI SABOR2364Na...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1738&dm_det=1#mod_docman
Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom
Relevantnost: 23,3%
Novosti > Novosti > Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je 23. ozujka 2010. Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1134#mod_news
20 godina Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet
Relevantnost: 23,3%
Novosti > Novosti > 20 godina Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet Dana 3. listopada 2011. g. Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet obiljezava jubilarnu dvadesetu godisnjicu pokretanja projekta...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1825#mod_news
Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom
Relevantnost: 23,3%
Novosti > Novosti > Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je 23. ozujka 2010. Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1134#mod_news
Povijest CARNeta
Relevantnost: 23,3%
Povijest CARNeta > Povijest CARNeta Dana 3. listopada 2011. g. Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet obiljezila je 20 godisnjicu pokretanja projekta CARNet.  Podsjecamo, 3. listopada 1991. godine odrzan...
www.carnet.hr/20/povijest
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2009. godinu
Relevantnost: 23,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2009. godinu Document Plan rada CARNetaza 2009. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.0_web2009-03-10Plan rada za 2009.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=397&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan za 2011. godinu
Relevantnost: 23,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan za 2011. godinu Document Plan rada CARNetaza 2011. godinuPlan rada za 2011.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=885&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 9-17.pdf
Relevantnost: 23%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1915&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2007.PDF
Relevantnost: 22,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2007.PDF Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKPLAN RADA CARNETAza 2007....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=363&dm_det=1#mod_docman
GANT3plus – nastavak GANT projekta
Relevantnost: 21,8%
Novosti > Novosti > GANT3plus – nastavak GANT projekta U ponedjeljak, 1. travnja 2013. godine poceo je novi dvogodisnji infrastrukturni projekt GÉANT3plus u kojem je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza CARNet...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2687#mod_news
GANT3plus – nastavak GANT projekta
Relevantnost: 21,8%
e-presso > Aktualno > GANT3plus – nastavak GANT projekta U ponedjeljak, 1. travnja 2013. godine poceo je novi dvogodisnji infrastrukturni projekt GÉANT3plus u kojem je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza CARNet...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2726#mod_news
GANT3plus – nastavak GANT projekta
Relevantnost: 21,8%
e-presso > Aktualno > GANT3plus – nastavak GANT projekta U ponedjeljak, 1. travnja 2013. godine poceo je novi dvogodisnji infrastrukturni projekt GÉANT3plus u kojem je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza CARNet...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2726#mod_news
GANT3plus – nastavak GANT projekta
Relevantnost: 21,8%
Novosti > Novosti > GANT3plus – nastavak GANT projekta U ponedjeljak, 1. travnja 2013. godine poceo je novi dvogodisnji infrastrukturni projekt GÉANT3plus u kojem je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza CARNet...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2687#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan2006.pdf
Relevantnost: 21,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan2006.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKPLAN RADA CARNETA I FINANCIJSKI PLANza 2006....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=264&dm_det=1#mod_docman
Izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom
Relevantnost: 21,7%
Upravno vijece > Sjednice Upravnog vijeca > 11.09.2014. > Izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom Upravno_vijece_CARNet.PDF...
www.carnet.hr/uv/sjednice/11092014?news_id=3266#mod_news
voopIX
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > voopIX > voopIX
www.carnet.hr/internetske_usluge/voopix
Web prostor
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Web prostor > Web prostor
www.carnet.hr/internetske_usluge/web_prostor
Nadzor za ustanove
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Nadzor za ustanove > Nadzor za ustanove
www.carnet.hr/internetske_usluge/nadzor
e-Dnevnik
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > e-Dnevnik > e-Dnevnik
www.carnet.hr/internetske_usluge/e-dnevnik
FTP
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > FTP > FTP
www.carnet.hr/internetske_usluge/ftp
NTP
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > NTP > NTP
www.carnet.hr/internetske_usluge/ntp
sys.backup
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > sys.backup > sys.backup
www.carnet.hr/internetske_usluge/sysbackup
Virtualni posluzitelji
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Virtualni posluzitelji > Virtualni posluzitelji
www.carnet.hr/internetske_usluge/virtualni_posluzitelji
e-Gradani mToken
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > e-Gradani mToken > e-Gradani mToken
www.carnet.hr/internetske_usluge/eg-mtoken
Elektronicki identitet
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Elektronicki identitet > Elektronicki identitet
www.carnet.hr/internetske_usluge/elektronicki_identitet
mCARNET
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > mCARNET > mCARNET
www.carnet.hr/internetske_usluge/mcarnet
CARNET Bandwidth Metar
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > CARNET Bandwidth Metar > CARNET Bandwidth Metar
www.carnet.hr/internetske_usluge/bwm

Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > News > http://www.carnet.hr/news/
www.carnet.hr/internetske_usluge/news
Javni posluzitelj
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Javni posluzitelj > Javni posluzitelj
www.carnet.hr/internetske_usluge/javni_posluzitelj
CARNET Debian
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > CARNET Debian > CARNET Debian
www.carnet.hr/internetske_usluge/carnet_debian
MSDC
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > MSDC > MSDC
www.carnet.hr/internetske_usluge/msdc
News
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > News > News
www.carnet.hr/internetske_usluge/news
Webmail
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Webmail > Webmail
www.carnet.hr/internetske_usluge/webmail
E-mail
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > E-mail > E-mail
www.carnet.hr/internetske_usluge/e_mail
Domene
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Domene > Domene
www.carnet.hr/internetske_usluge/domene
mToken
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > mToken > mToken
www.carnet.hr/internetske_usluge/mtoken
Office 365
Relevantnost: 21,5%
Internetske usluge > Office 365 > Office 365
www.carnet.hr/internetske_usluge/office365
O usluzi
Relevantnost: 21%
CMS za skole > O usluzi > O usluzi Od 1. ozujka 2007. godine CARNET je osnovnim i srednjim skolama omogucio koristenje Content Management Sustava (CMS-a, Sustava za upravljanje sadrzajem) u sklopu Hosting usluge za osnovne...
www.carnet.hr/cms_za_skole/o_usluzi
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan-rada-CARNeta-2008.PDF
Relevantnost: 20,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan-rada-CARNeta-2008.PDF Document Plan rada CARNetaza 2008. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.02008-05-19Plan rada za 2008.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=362&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2008-1.pdf
Relevantnost: 20,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2008-1.pdf Document Plan rada CARNetaza 2008. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.02008-05-19Plan rada za 2008.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=501&dm_det=1#mod_docman
CARNet u 2011. godini
Relevantnost: 20,7%
Novosti > Novosti > CARNet u 2011. godini Godina 2011. protekla je u obiljezavanju 20 godina postojanja i rada Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet. Uz isticanje bitnih postignuca od 1991. do 2011., te planova...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2219#mod_news
CARNet u 2011. godini
Relevantnost: 20,7%
Novosti > Novosti > CARNet u 2011. godini Godina 2011. protekla je u obiljezavanju 20 godina postojanja i rada Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet. Uz isticanje bitnih postignuca od 1991. do 2011., te planova...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2219#mod_news
CARNet u 2015. godini
Relevantnost: 20,3%
Novosti > Novosti > CARNet u 2015. godini Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet i u 2015. godini nastavila je rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom, poticuci primjenu napredne...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3845#mod_news
CARNet u 2015. godini
Relevantnost: 20,3%
e-presso > Aktualno > CARNet u 2015. godini Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet i u 2015. godini nastavila je rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom, poticuci primjenu napredne...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3872#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN_vizualni_ID.pdf
Relevantnost: 19,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN_vizualni_ID.pdf Document Novi vizualni identitet Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNetHrvatska akademska i istrazivaka mreza CARNet obnovila je svoj vizualni...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=184&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CARNet_program_rada_2003
Relevantnost: 19,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CARNet_program_rada_2003 Document PROGRAM RADA CARNETAZA 2003. GODINUDokument temeljen nadvogodinjem planu rada za 2002. i 2003. godinui planovima po servisima za 2003....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=109&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 12-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 12-17.pdf
Relevantnost: 19,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 12-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 12-17.pdf Document DOKUMENTACIJA O NABAVIZA...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1930&dm_det=1#mod_docman
Zapisnik sa sjednice odrzane 28.06.2012.
Relevantnost: 19,3%
Upravno vijece > Sjednice Upravnog vijeca > 20.07.2012. > Zapisnik sa sjednice odrzane 28.06.2012. zapisnik_28062012.doc | |Zagreb, 5.4.2012. ||...
www.carnet.hr/uv/sjednice/20072012?news_id=2299#mod_news
Kako postati korisnik
Relevantnost: 19,3%
Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/voopix/kako_postati_korisnik
E-mail
Relevantnost: 19,3%
E-mail > E-mail
www.carnet.hr/e-mail
Upute za koristenje Mozille Thunderbird
Relevantnost: 19,3%
News > Upute za koristenje > Podesavanje news preglednika > Upute za koristenje Mozille Thunderbird > Upute za koristenje Mozille Thunderbird
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/podesavanje_news_preglednika/thunderbird
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19,2%
Novosti > Novosti > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice pruzatelja internetskih usluga (ISP) u Republici Hrvatskoj kako bi se...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3145#mod_news
Za vlasnike internetskih usluga
Relevantnost: 19,2%
Provjera ranjivosti > Za vlasnike internetskih usluga > Za vlasnike internetskih usluga
www.carnet.hr/provjera_ranjivosti/vlasnici_internetskih_usluga
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19,2%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc?news_id=3145#mod_news
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19,2%
Novosti > Novosti > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice pruzatelja internetskih usluga (ISP) u Republici Hrvatskoj kako bi se...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3145#mod_news
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19,2%
e-presso > Sigurnost > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice pruzatelja internetskih usluga (ISP) u Republici Hrvatskoj kako bi...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=3149#mod_news
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19,2%
e-presso > Sigurnost > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice pruzatelja internetskih usluga (ISP) u Republici Hrvatskoj kako bi...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=3149#mod_news
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19,2%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc?news_id=3145#mod_news
O2CARNET
Relevantnost: 19%
O2CARNet > O2CARNET Usluga O2CARNET je sirokopojasni pristup internetu koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNET mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim paketom usluge O2CARNET dobiva se pristup internetu...
www.carnet.hr/o2carnet
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > ICT Curricula > Prirucnik o implementaciji IKT kurikula.pdf
Relevantnost: 19%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > ICT Curricula > Prirucnik o implementaciji IKT kurikula.pdf Document Elementi kvalikacija, programa i kurikuluma u dijelu raunalne kompetencijeu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1690&dm_det=1#mod_docman
E-usluge za poslovanje
Relevantnost: 18,7%
Rezultati > E-usluge za poslovanje > E-usluge za poslovanje Kako bi se povecala opca kvaliteta i ucinkovitost poslovanja skola, sigurnost pohrane dokumenata, samo poslovanje ucinilo transparentnije i u konacnici jednostavnije i...
www.carnet.hr/e-skole/digitalno_zrela_skola/e-usluge
GrowCERT
Relevantnost: 18,7%
EU programi i projekti > GrowCERT > GrowCERT Projekt GrowCERT, koji CARNET provodi s ciljem jacanja kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljsanja suradnje na nacionalnoj i europskoj razini, sufinanciran je sredstvima Europske...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/GrowCERT
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2010.pdf
Relevantnost: 18,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2010.pdf Document 1. UVOD52. PRISTUP INTERNETU82.12.22.32.42.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5STALNA VEZANADZOR I ODRAVANJEMRENE USLUGEPRISTUP POJEDINANIH KORISNIKA CARNET...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1237&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2003.pdf
Relevantnost: 18,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2003.pdf Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2003. GODINUHRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREA CARNetGODINJE IZVJEE ZA 2003. GODINUSADRAJ:1. CARNet U 2003....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1236&dm_det=1#mod_docman
Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII
Relevantnost: 18,4%
Novosti > Novosti > Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII Tradicionalno savjetovanje Racunalo u skoli XIII ove se godine od 27. do 29. rujna odrzalo u Šibeniku, s temom Informacijske i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=974#mod_news
Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII
Relevantnost: 18,4%
Novosti > Novosti > Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII Tradicionalno savjetovanje Racunalo u skoli XIII ove se godine od 27. do 29. rujna odrzalo u Šibeniku, s temom Informacijske i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=974#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije
Relevantnost: 18,4%
Novosti > Novosti > CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije Tvrtka Cisco objavila je 9. prosinca 2009. kako je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza (CARNet) prosirila svoju Cisco® IP mrezu nove...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1028#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije
Relevantnost: 18,4%
Novosti > Novosti > CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije Tvrtka Cisco objavila je 9. prosinca 2009. kako je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza (CARNet) prosirila svoju Cisco® IP mrezu nove...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1028#mod_news
Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII
Relevantnost: 18,4%
Novosti > Novosti > Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII Tradicionalno savjetovanje Racunalo u skoli XIII ove se godine od 27. do 29. rujna odrzalo u Šibeniku, s temom Informacijske i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=974#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije
Relevantnost: 18,4%
Novosti > Novosti > CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije Tvrtka Cisco objavila je 9. prosinca 2009. kako je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza (CARNet) prosirila svoju Cisco® IP mrezu nove...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1028#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Prilog 4-ESPD OBRAZAC 27-17.pdf
Relevantnost: 18,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Prilog 4-ESPD OBRAZAC 27-17.pdf Document Prilog 4: Standardni obrazac zaeuropsku jedinstvenu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2011&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Administratori > Prirucnik za administratore imenika i resursa
Relevantnost: 18,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Administratori > Prirucnik za administratore imenika i resursa Document Administratorsko suelje CadminUpute za koritenjeCARNet Helpdesk | Upute za...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=337&dm_det=1#mod_docman
Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s
Relevantnost: 18,3%
Novosti > Novosti > Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet povecala je nedavno kapacitet IP veze prema sirokopojasnoj pan-europskoj mrezi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3280#mod_news
Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s
Relevantnost: 18,3%
e-presso > Aktualno > Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet povecala je nedavno kapacitet IP veze prema sirokopojasnoj pan-europskoj mrezi...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3290#mod_news
Odjel mrezne infrastrukture
Relevantnost: 18,3%
Organizacija > Odjel mrezne infrastrukture > Odjel mrezne infrastrukture Aktivnosti Odjela mrezne infrastrukture povezane su s izgradnjom i odrzavanjem infrastrukture mreze CARNET te uz istrazivanje i implementaciju novih...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/organizacija/omi
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za Administratore
Relevantnost: 18,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za Administratore Document Administratorsko suelje CadminUpute za koritenjeCARNet Helpdesk | Upute za koritenje Cadmin suelja1SadrzajSadrzaj...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=335&dm_det=1#mod_docman
DUO.CARNET / TRIO.CARNET Plus
Relevantnost: 17,9%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > DUO.CARNET / TRIO.CARNET Plus DUO/TRIO.CARNET Plus je usluga sirokopojasnog pristup internetu koja se temelji na tehnologiji pristupa CARNET mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim...
www.carnet.hr/duocarnet
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola
Relevantnost: 17,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola Document srednje skole-manji font za odobrenje:A5 19.11.2008 13:53 Page 1PITA SE JESU LI L33T, LOL I ROFL...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=256&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > Sluzba za podrsku korisnicima > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola
Relevantnost: 17,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > Sluzba za podrsku korisnicima > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola Document srednje skole-manji font za odobrenje:A5 19.11.2008 13:53 Page 1PITA...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=219&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_IBM_16-17.pdf
Relevantnost: 17,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_IBM_16-17.pdf Document Prilog 1.: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1948&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > Prilog 2 DoN_5-17-ESPD OBRAZAC.pdf
Relevantnost: 17,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > Prilog 2 DoN_5-17-ESPD OBRAZAC.pdf Document Prilog 2: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1905&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_F5_15-17.pdf
Relevantnost: 17,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_F5_15-17.pdf Document Prilog 1.: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1942&dm_det=1#mod_docman
E-mail
Relevantnost: 17,2%
E-mail > E-mail E-mail ili elektronicka posta je jedna od najjednostavnijih i najpopularnijih internetskih usluga. Ona omogucuje prijenos poruka putem Interneta, mahom tekstualnih, koristeci e-mail adrese u obliku...
www.carnet.hr/e-mail
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Izvjestaj_o_radu_CARNeta_u_2004_lipanj.pdf
Relevantnost: 17,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Izvjestaj_o_radu_CARNeta_u_2004_lipanj.pdf Document CARNetIzvjetaj za Upravno vijeeIzvjetaj o radu CARNeta za razdoblje od 1. sijenja do 30. lipnja 2004.Hrvatska...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=261&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNet letak za studente
Relevantnost: 17,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNet letak za studente Document carnet usluge_studenti_ispravak:A5 8.12.2009 11:33 Page 1Dragi studenti!Boli vas glava od novih, nepoznatih podataka i...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=781&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Prilog 2-DoN za prethodno savjetovanje ESPD 9-17.pdf
Relevantnost: 17%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Prilog 2-DoN za prethodno savjetovanje ESPD 9-17.pdf Document Prilog 2:...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1918&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > Prilog 1 ESPD OBRAZAC 22-17.pdf
Relevantnost: 17%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > Prilog 1 ESPD OBRAZAC 22-17.pdf Document Prilog 1: Standardni obrazac zaeuropsku jedinstvenu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1976&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Prilog 2 DoN_17-17-ESPD OBRAZAC.pdf
Relevantnost: 17%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Prilog 2 DoN_17-17-ESPD OBRAZAC.pdf Document Prilog 2: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1968&dm_det=1#mod_docman
Provjera ranjivosti
Relevantnost: 16,6%
Provjera ranjivosti > Provjera ranjivosti Provjera ranjivosti za ustanove clanice CARNET-aNacionalni CERT punopravnim ustanovama clanicama CARNET-a nudi uslugu Provjere ranjivosti (engl. Vulnerability Scanning) racunala i...
www.carnet.hr/provjera_ranjivosti

Relevantnost: 16,4%
Kronologija > 18@CN > 18@CN - 2009. godinasijecanjpokrenuta nova usluga Tele2CARNet, koja omogucuje bezicno spajanje na CARNet mrezu koristenjem HSPA, UMTS, EDGE i GPRS tehnologije mobilnog operatera Tele2, a dostupna je na...
www.carnet.hr/20/kronologija/18
Cjenik CARNetovih usluga administracije domena
Relevantnost: 16,3%
Novosti > Novosti > Cjenik CARNetovih usluga administracije domena Na temelju Clanka 30. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1148#mod_news
Cjenik CARNetovih usluga administracije domena
Relevantnost: 16,3%
e-presso > Aktualno > Cjenik CARNetovih usluga administracije domena Na temelju Clanka 30. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1154#mod_news
Upute za korisnike
Relevantnost: 16,3%
Upute za korisnike > Upute za korisnike Sluzba za clanice ulazna je tocka za ustanove clanice, koje se svojim pitanjima i komentarima obracaju putem e-maila na szc@CARnet.hr ili putem telefona na 0800 227 638 (kucni 2).Sluzbu...
www.carnet.hr/sluzba_za_ustanove_clanice/upute_za_korisnike

Relevantnost: 16,3%
Kronologija > 19@CN > 19@CN - 2010. godinasijecanjzapocela prva faza CARNetovog projekta "ICT Edu"sijecanjCARNet i Grad Opatija potpisali su sporazum o poslovno-tehnickoj suradnjisijecanjpotpisan Sporazum o...
www.carnet.hr/20/kronologija/19
Cjenik CARNetovih usluga administracije domena
Relevantnost: 16,3%
e-presso > Aktualno > Cjenik CARNetovih usluga administracije domena Na temelju Clanka 30. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1154#mod_news
Cjenik CARNetovih usluga administracije domena
Relevantnost: 16,3%
Novosti > Novosti > Cjenik CARNetovih usluga administracije domena Na temelju Clanka 30. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), a na prijedlog Povjerenstva za upravljanje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1148#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Dokumentacija o nabavi - 17-17-savjetovanje.pdf
Relevantnost: 16,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Dokumentacija o nabavi - 17-17-savjetovanje.pdf Document...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1964&dm_det=1#mod_docman
Online Educa Berlin 2008
Relevantnost: 16,1%
e-presso > E-ucenje > Online Educa Berlin 2008 S obzirom da je ponovno uspjela nadmasiti proslogodisnji rekord po broju sudionika, mogli bismo reci da je najveca medunarodna konferencija o e-ucenju Online Educa postala...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=782#mod_news
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Portal za skole
Relevantnost: 16,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Portal za skole Document CARNetov Portal zakolesvibanj 2010.Osnovne informacije http://www.skole.hr pokrenut u...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=755&dm_det=1#mod_docman
Online Educa Berlin 2008
Relevantnost: 16,1%
e-presso > E-ucenje > Online Educa Berlin 2008 S obzirom da je ponovno uspjela nadmasiti proslogodisnji rekord po broju sudionika, mogli bismo reci da je najveca medunarodna konferencija o e-ucenju Online Educa postala...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=782#mod_news
Propozicije natjecanja
Relevantnost: 16,1%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > AMORES > AMORES natjecanje e-artefakata > Propozicije natjecanja > Propozicije natjecanja AMORES e-artefacts competition (AMORES - natjecanje e-artefakata) je medunarodno natjecanje...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/amores/propozicije_natjecanja
Online Educa Berlin 2008
Relevantnost: 16,1%
e-presso > E-ucenje > Online Educa Berlin 2008 S obzirom da je ponovno uspjela nadmasiti proslogodisnji rekord po broju sudionika, mogli bismo reci da je najveca medunarodna konferencija o e-ucenju Online Educa postala...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=782#mod_news
Sajam internetskih projekata
Relevantnost: 15,7%
Novosti > Novosti > Sajam internetskih projekata 17. lipnja u prostorijama Tehnickog muzeja Zagreb odrzat ce se sajam internetskih projekata odabranih u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet!. Pozivaju se sve...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=110#mod_news
Odrzan sajam internetskih projekata
Relevantnost: 15,7%
Novosti > Novosti > Odrzan sajam internetskih projekata U sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! u Tehnickom muzeju u Zagrebu jucer je odrzan sajam internetskih projekata na kojem je svoje projekte potencijalnim...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=111#mod_news
Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam
Relevantnost: 15,6%
e-presso > Izdvajamo > Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam Zagrebacki velesajam i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet od 15. do 17. studenog 2012. godine organiziraju sajam...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2463#mod_news
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_o_mrezi.pdf
Relevantnost: 15,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_o_mrezi.pdf Document Upravljanje mreznom opremom isustavom za upravljanje i nadzor mrezePrirunik za e-kole tehniareZagreb,...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1808&dm_det=1#mod_docman
Opisi predavanja
Relevantnost: 15,6%
CARNET-ova dogadanja > Nastup CARNET-a na sajmu Info 2012 > Opisi predavanja > Opisi predavanja E-knjige u CARNetu cetvrtak, 15.11., 14:30-15:00 U nizu usluga koje CARNet nudi obrazovnoj zajednici od osnovne skole do...
www.carnet.hr/info2012/opisi_predavanja
Zapisnik sa sjednice odrzane 31.3.2014.
Relevantnost: 15,6%
Upravno vijece > Sjednice Upravnog vijeca > 11.09.2014. > Zapisnik sa sjednice odrzane 31.3.2014. zapisnik_31032014.doc | |Zagreb, 31.3.2014. ||...
www.carnet.hr/uv/sjednice/11092014?news_id=3273#mod_news
Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam
Relevantnost: 15,6%
e-presso > Izdvajamo > Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam Zagrebacki velesajam i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet od 15. do 17. studenog 2012. godine organiziraju sajam...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2463#mod_news
Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam
Relevantnost: 15,6%
Novosti > Novosti > Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam Zagrebacki velesajam i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet od 15. do 17. studenog 2012. godine organiziraju sajam...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2455#mod_news
Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam
Relevantnost: 15,6%
Novosti > Novosti > Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam Zagrebacki velesajam i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet od 15. do 17. studenog 2012. godine organiziraju sajam...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2455#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2012.pdf
Relevantnost: 15,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2012.pdf Document 2-Uvod...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1370&dm_det=1#mod_docman
Statut CARNeta
Relevantnost: 15,2%
Organizacija > Dokumenti > Statut > Statut CARNeta Na temelju Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istrazivackoj mrezi – CARNet (NN 23/15) (u daljnjem tekstu: Uredba),...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumenti/statut
OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi
Relevantnost: 15,2%
e-presso > Aktualno > OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi Svim korisnicima CARNet usluga od nedavno je omogucena i usluga OptiCARNet koja nudi mogucnost spajanja na CARNetovu mrezu koristenjem ADSL2+ tehnologije koju...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=760#mod_news
OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi
Relevantnost: 15,2%
e-presso > Aktualno > OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi Svim korisnicima CARNet usluga od nedavno je omogucena i usluga OptiCARNet koja nudi mogucnost spajanja na CARNetovu mrezu koristenjem ADSL2+ tehnologije koju...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=760#mod_news
Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima
Relevantnost: 15,2%
e-presso > E-ucenje > Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=932#mod_news
Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima
Relevantnost: 15,2%
e-presso > E-ucenje > Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=932#mod_news
OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi
Relevantnost: 15,2%
e-presso > Aktualno > OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi Svim korisnicima CARNet usluga od nedavno je omogucena i usluga OptiCARNet koja nudi mogucnost spajanja na CARNetovu mrezu koristenjem ADSL2+ tehnologije koju...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=760#mod_news
Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima
Relevantnost: 15,2%
e-presso > E-ucenje > Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=932#mod_news
HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena
Relevantnost: 14,5%
Novosti > Novosti > HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena CARNet, zaduzen za upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske, tj. vrsnom "hr" domenom, produljio je do...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=169#mod_news
CARNet u 2003.
Relevantnost: 14,5%
Novosti > Novosti > CARNet u 2003. CARNet je 22. prosinca odrzao u svojim prostorijama u Sveucilisnom racunskom centru SRCE-u u Zagrebu Bozicnu party pressicu na kojoj je gospoda Vesna Vrga, zamjenica ravnateljice CARNeta,...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=166#mod_news
Imate li svoju osobnu internetsku stranicu?
Relevantnost: 14,5%
Novosti > Novosti > Imate li svoju osobnu internetsku stranicu? Ukoliko do sada jos ne posjedujete svoju osobnu stranicu, a rado biste sudjelovali u ovogodisnjem Webfestivalu, podsjecamo da je CARNet svim korisnicima from.hr...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3707#mod_news
Hosting usluga za srednje i osnovne skole (HUSO)
Relevantnost: 14,5%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Hosting usluga za srednje i osnovne skole (HUSO) Hosting usluga za srednje i osnovne skole CARNET-ova je usluga u sklopu koje se svim skolama, njihovim zaposlenicima, nastavnicima i...
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole
O TRIO.CARNet Plus usluzi
Relevantnost: 14,5%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > O TRIO.CARNet Plus usluzi > O TRIO.CARNet Plus usluzi TRIO.CARNet Plus usluga je nastala nadogradnjom na DUO.CARNet Plus uslugu te osim pristupa CARNet mrezi putem ADSL tehnologije i telefona...
www.carnet.hr/duocarnet/o_usluzi_triocarnet
Vodeci ISP-ovi zajedno u akciji
Relevantnost: 14%
Novosti > Novosti > Vodeci ISP-ovi zajedno u akciji CARNet je prigodnom konferencijom za novinare 27. veljace, na dan kada je Hrvatska dobila vrsnu .hr domenu, upoznao javnost s akcijom 10@HR -Vrijeme je za Interent!. Tom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=65#mod_news
Savjeti za sigurno surfanje
Relevantnost: 13,6%
e-presso > Sigurnost > Savjeti za sigurno surfanje Danas se veliki broj korisnika sluzi Internetom. Nazalost, velik postotak navedenih korisnika nije upoznat s temeljnim stavkama sigurnosne prakse prilikom koristenja...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=1114#mod_news
Savjeti za sigurno surfanje
Relevantnost: 13,6%
e-presso > Sigurnost > Savjeti za sigurno surfanje Danas se veliki broj korisnika sluzi Internetom. Nazalost, velik postotak navedenih korisnika nije upoznat s temeljnim stavkama sigurnosne prakse prilikom koristenja...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=1114#mod_news
Savjeti za sigurno surfanje
Relevantnost: 13,6%
e-presso > Sigurnost > Savjeti za sigurno surfanje Danas se veliki broj korisnika sluzi Internetom. Nazalost, velik postotak navedenih korisnika nije upoznat s temeljnim stavkama sigurnosne prakse prilikom koristenja...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=1114#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,3%
e-presso > Aktualno > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzao se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2255#mod_news
Sastanak predstavnika Nacionalnog CERT-a i Registra.hr domena sa slovenskim kolegama
Relevantnost: 13,3%
Novosti > Novosti > Sastanak predstavnika Nacionalnog CERT-a i Registra.hr domena sa slovenskim kolegama 26. ozujka 2014. godine predstavnici Nacionalnog CERT-a i Registra .hr domena iz Hrvatske akademske i istrazivacke mreze -...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3104#mod_news
Tutori i predavaci
Relevantnost: 13,3%
E-learning akademija > Tutori i predavaci > Tutori i predavaci Nastavu E-learning akademije vodili su tutori i gostujuci predavaci.U nastavku je popis tutora i predavaca koji su kroz dosadasnje generacije ELA-e vodili online i...
www.carnet.hr/ela/tutor
Drugi dan 15. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2013
Relevantnost: 13,3%
Novosti > Novosti > Drugi dan 15. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2013 Drugi dan CARNetove korisnicke konferencije CUC fokusiran je na razmjenu iskustava o primjeni novih tehnologija u obrazovanju. Tako drugi dan nudi dva...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2945#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,3%
e-presso > Aktualno > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzao se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2255#mod_news
Drugi dan 15. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2013
Relevantnost: 13,3%
Novosti > Novosti > Drugi dan 15. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2013 Drugi dan CARNetove korisnicke konferencije CUC fokusiran je na razmjenu iskustava o primjeni novih tehnologija u obrazovanju. Tako drugi dan nudi dva...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2945#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola
Relevantnost: 13,3%
e-presso > Izdvajamo > CARNet povezao vise od 1370 skola Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet prosirila je svoju Cisco® IP mrezu nove generacije kako bi povezala 1376 obrazovnih ustanova sirom Hrvatske. U sklopu...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1029#mod_news
Sastanak predstavnika Nacionalnog CERT-a i Registra.hr domena sa slovenskim kolegama
Relevantnost: 13,3%
Novosti > Novosti > Sastanak predstavnika Nacionalnog CERT-a i Registra.hr domena sa slovenskim kolegama 26. ozujka 2014. godine predstavnici Nacionalnog CERT-a i Registra .hr domena iz Hrvatske akademske i istrazivacke mreze -...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3104#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,3%
Novosti > Novosti > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzat ce se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2193#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola
Relevantnost: 13,3%
e-presso > Izdvajamo > CARNet povezao vise od 1370 skola Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet prosirila je svoju Cisco® IP mrezu nove generacije kako bi povezala 1376 obrazovnih ustanova sirom Hrvatske. U sklopu...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1029#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola
Relevantnost: 13,3%
e-presso > Izdvajamo > CARNet povezao vise od 1370 skola Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet prosirila je svoju Cisco® IP mrezu nove generacije kako bi povezala 1376 obrazovnih ustanova sirom Hrvatske. U sklopu...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1029#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,3%
Novosti > Novosti > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzat ce se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2193#mod_news
15 godina Interneta u Republici Hrvatskoj
Relevantnost: 12,9%
Novosti > Novosti > 15 godina Interneta u Republici Hrvatskoj Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet 17. studenog 2007. godine obiljezava 15. godisnjicu uspostave prve medunarodne komunikacijske veze koja je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=544#mod_news
Abuse sluzba
Relevantnost: 12,9%
Abuse sluzba > Abuse sluzba Svaki davatelj internetskih usluga ima svoju Abuse sluzbu (abuse eng. zloupotreba, krsenje sklopljenog dogovora). Abuse sluzba bavi se zaprimanjem i obradom prijava incidenata u kojima sudjeluju...
www.carnet.hr/abuse
Povijest CARNET-a
Relevantnost: 12,9%
O CARNET-u > Povijest CARNET-a > Povijest CARNET-a UstanovaIdeja o uvodenju Interneta u Republici Hrvatskoj rodila se 1991. godine. Te je godine Ministarstvo znanosti i tehnologije na inicijativu Predraga Palea pokrenulo...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/povijest_carneta
20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske''
Relevantnost: 12,5%
e-presso > Izdvajamo > 20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske'' "WWW.HR - pocetna stranica Hrvatske" je projekt koji se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=3042#mod_news
20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske''
Relevantnost: 12,5%
Novosti > Novosti > 20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske'' "WWW.HR - pocetna stranica Hrvatske" je projekt koji se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet provodi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3028#mod_news

Relevantnost: 12,5%
Kronologija > 16@CN > 16@CN - 2007. godinaveljaca19. veljace pokrenuta nova usluga pristupa Internetu XCARNet, koja omogucuje pojedinacni sirokopojasni pristup CARNet mrezi putem infrastrukture kabelske televizijeozujak1....
www.carnet.hr/20/kronologija/16
e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi
Relevantnost: 12,5%
Novosti > Novosti > e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove skolske/akademske 2009/10. godine namijenio za...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=929#mod_news
Edukacijski sadrzaji i alati
Relevantnost: 12,5%
Popis usluga - Edukacijski sadrzaji i alati > Edukacijski sadrzaji i alati CARNet svojim korisnicima daje na koristenje mnostvo edukacijskih sadrzaja i alata: Edu.Hr portal Centralno mjesto za pristup edukacijskim uslugama koje...
www.carnet.hr/edukacija/edukacijski_sadrzaji_i_alati
e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi
Relevantnost: 12,5%
Novosti > Novosti > e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove skolske/akademske 2009/10. godine namijenio za...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=929#mod_news
20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske''
Relevantnost: 12,5%
Novosti > Novosti > 20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske'' "WWW.HR - pocetna stranica Hrvatske" je projekt koji se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet provodi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3028#mod_news
e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi
Relevantnost: 12,5%
Novosti > Novosti > e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove skolske/akademske 2009/10. godine namijenio za...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=929#mod_news
O DUO.CARNet Plus usluzi
Relevantnost: 12,5%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > O DUO.CARNet Plus usluzi > O DUO.CARNet Plus usluzi Koristeci tehnologiju sirokopojasnog pristupa mrezi, CARNet je u suradnji s tvrtkom Iskon omogucio korisnicima alternativnu metodu pojedinacnog...
www.carnet.hr/duocarnet/o_usluzi
20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske''
Relevantnost: 12,5%
e-presso > Izdvajamo > 20 godina portala ''WWW.HR – Pocetna stranica Hrvatske'' "WWW.HR - pocetna stranica Hrvatske" je projekt koji se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=3042#mod_news
Usluge za djelatnike
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Upute za koristenje > Usluge za djelatnike > Usluge za djelatnike
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/upute_za_koristenje/usluge_za_djelatnike
Administratorsko sucelje za sustav HUSO
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Administratorsko sucelje za sustav HUSO > Administratorsko sucelje za sustav HUSO
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori/admin_HUSO
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori
Administratori resursa
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Kako postati korisnik > Administratori resursa > Administratori resursa
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_resursa
CMS za skole
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > CMS za skole > CMS za skole
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori/CMS_za_skole
Usluge za ucenike
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Upute za koristenje > Usluge za ucenike > Usluge za ucenike
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/upute_za_koristenje/usluge_za_ucenike
Administratori imenika
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Kako postati korisnik > Administratori imenika > Administratori imenika
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_imenika
Hosting usluga za srednje i osnovne skole
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Hosting usluga za srednje i osnovne skole
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole
Kako postati korisnik
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik
Upute za koristenje
Relevantnost: 12,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Upute za koristenje > Upute za koristenje
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/upute_za_koristenje
Nova generacija GANT projekta
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Nova generacija GANT projekta Pocetkom svibnja pokrenuta je nova generacija GÉANT projekta – GÉANT4, koji ce se odvijati pod okriljem FPA-e (engl. Framework Partnership Agreement) u vise...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3594#mod_news
Sigurnost u CARNetu
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Sigurnost > Sigurnost u CARNetu Racunalna sigurnost vazan je segment CARNetove djelatnosti. CARNet kao pruzatelj internetskih usluga svojim korisnicima iz obrazovne, akademske i znanstvene zajednice, mora voditi...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=2846#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > pilot-multicast-reggie-corect.pdf
Relevantnost: 11,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > pilot-multicast-reggie-corect.pdf Document Projekt: Multicast pilotNastavak rada projekta GigaCARNet(podprojekt GC-Video)Nositelji projekta: CARNet i...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1011&dm_det=1#mod_docman
Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Izdvajamo > Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je 23. ozujka 2010. Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1139#mod_news
11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Izdvajamo > 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009 Danas je u sjedistu Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet  svecano zapocela 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1005#mod_news
O sustavu CARNetovih modemskih ulaza
Relevantnost: 11,8%
O CMU sustavu > O sustavu CARNetovih modemskih ulaza Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima. Tehnicki podaciTelefonski brojBroj modemskih ulaza076 767676 210 Prilikom spajanja na CMU u postavkama veze...
www.carnet.hr/carnetovi_modemski_ulazi/o_cmu_sustavu
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Aktualno > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u,...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=874#mod_news
Primjena podcastinga u nastavi
Relevantnost: 11,8%
Primjena podcastinga u nastavi > Primjena podcastinga u nastavi Autor: Vlatka Zahirovic Što je podcasting?Podcasting je usluga Interneta koja omogucava pretplatu i preuzimanje digitalnih audio sadrzaja (podcasta) putem...
www.carnet.hr/ela/alumni/izdvajamo/podcasting
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u, jednostavnom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=871#mod_news
Studiranje u Hrvatskoj i Europi
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Preporucujemo > Studiranje u Hrvatskoj i Europi Institut za razvoj obrazovanja ovih je dana objavio popis s vise od 600 korisnih internetskih stranica i portala o mogucnostima studiranja u...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=775#mod_news
Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore Produljene su prijave na E-tecaj za e-mentore. Tecaj ce s odrzavanjem zapoceti 19. sijecnja 2009., a prijave ce biti otvorene do 18. sijecnja 2009. Prijaviti se mozete...
www.carnet.hr/onlinetecajevi/vijesti?news_id=781#mod_news
Misljenje korisnika - modul 1
Relevantnost: 11,8%
ICT Edu > Misljenje korisnika > Misljenje korisnika - modul 1 Ova edukacija je jos jedan primjer kako je cjelozivotno obrazovanje nuznost, osobito u ovo vrijeme brzih promjena. Branka JedvajOŠ Bistra Pohvalno i potrebno...
www.carnet.hr/ictedu/misljenje_korisnika
Nova generacija GANT projekta
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Nova generacija GANT projekta Pocetkom svibnja pokrenuta je nova generacija GÉANT projekta – GÉANT4, koji ce se odvijati pod okriljem FPA-e (engl. Framework Partnership Agreement) u vise...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3594#mod_news
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > pilot-multicast-reggie-corect.ppt
Relevantnost: 11,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > pilot-multicast-reggie-corect.ppt Document /srv/var/upload/javniweb/docman/180/1/pilot-multicast-reggie-corect.pptProjekt: Multicast pilotNastavak rada projekta GigaCARNet...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=180&dm_det=1#mod_docman
Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Izdvajamo > Novi Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je 23. ozujka 2010. Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vrsnom...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1139#mod_news
Posebna dogadanja
Relevantnost: 11,8%
CARNET-ova dogadanja > Nastup CARNET-a na sajmu Info 2012 > Posebna dogadanja > Posebna dogadanja U okviru CARNetovog nastupa na INFO sajmu posebno izdvajamo sljedeca dogadanja:  Obiljezavanje 20 godina Interneta u RH...
www.carnet.hr/info2012/posebna_dogadjanja
11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Izdvajamo > 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009 Danas je u sjedistu Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet  svecano zapocela 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1005#mod_news
Webmail
Relevantnost: 11,8%
Webmail > Webmail CARNET svojim korisnicima nudi uslugu webmaila. Webmail je klijent za elektronicku postu temeljen na web tehnologiji, koji za dohvat elektronicke poste koristi IMAP servis (Internet Message...
www.carnet.hr/webmail
Veliki uspjeh natjecaja 10@HR
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Veliki uspjeh natjecaja 10@HR U sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! zabiljezili smo izvrstan odaziv predlagaca internetskih projekata - prikupljeno oko 280 prijedloga web projekata. U sklopu akcije...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=77#mod_news
Potpisani prvi ugovori u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet!
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Potpisani prvi ugovori u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! U sklopu natjecaja 10@HR - Vrijeme je za Internet!, kojeg je 28. veljace 2003. CARNet pokrenuo kao dio istoimene akcije, voditelji...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=154#mod_news
Povezivanje osnovnih i srednjih skola u CARNet mrezu
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Povezivanje osnovnih i srednjih skola u CARNet mrezu U sklopu INFO sajma 2005., 9. studenog, na Zagrebackom Velesajmu odrzana je svecana press konferencija CARNeta, povodom projekta povezivanja osnovnh i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=390#mod_news
Studiranje u Hrvatskoj i Europi
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Preporucujemo > Studiranje u Hrvatskoj i Europi Institut za razvoj obrazovanja ovih je dana objavio popis s vise od 600 korisnih internetskih stranica i portala o mogucnostima studiranja u...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=775#mod_news
Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore Produljene su prijave na E-tecaj za e-mentore. Tecaj ce s odrzavanjem zapoceti 19. sijecnja 2009., a prijave ce biti otvorene do 18. sijecnja 2009. Prijaviti se mozete...
www.carnet.hr/onlinetecajevi/vijesti?news_id=781#mod_news
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u, jednostavnom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=871#mod_news
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Aktualno > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u,...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=874#mod_news
11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Izdvajamo > 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009 Danas je u sjedistu Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet  svecano zapocela 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1005#mod_news
Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore Produljene su prijave na E-tecaj za e-mentore. Tecaj ce s odrzavanjem zapoceti 19. sijecnja 2009., a prijave ce biti otvorene do 18. sijecnja 2009. Prijaviti se mozete...
www.carnet.hr/onlinetecajevi/vijesti?news_id=781#mod_news
Studiranje u Hrvatskoj i Europi
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Preporucujemo > Studiranje u Hrvatskoj i Europi Institut za razvoj obrazovanja ovih je dana objavio popis s vise od 600 korisnih internetskih stranica i portala o mogucnostima studiranja u...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=775#mod_news
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,8%
Novosti > Novosti > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u, jednostavnom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=871#mod_news
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,8%
e-presso > Aktualno > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u,...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=874#mod_news
O Mobile CARNET usluzi
Relevantnost: 11,8%
Mobile / A1 na bonove CARNET > O Mobile CARNET usluzi > O Mobile CARNET usluzi Obzirom na sve vecu potrebu za mobilnoscu korisnika prilikom pristupa CARNET mrezi, kao alternativne metode pristupa koje zadovoljavaju...
www.carnet.hr/mobile-a1/o_usluzi_mobilecarnet
Dodijeljene nagrade Vidi Web Top 100
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Dodijeljene nagrade Vidi Web Top 100 Web stranica Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet proglasena je najboljom u kategoriji "Vladine organizacije i drzavne institucije" na dodjeli...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1035#mod_news
Nagradene CARNetove web stranice
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Izdvajamo > Nagradene CARNetove web stranice Web stranice Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet proglasene su najboljim u kategoriji "Vladine organizacije i drzavne institucije" na dodjeli...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1050#mod_news
Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010 CARNetov Portal za skole, u suradnji s CARNetovom korisnickom konferencijom - CUC 2010, i ove godine pokrece natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1179#mod_news
Pojmovnik
Relevantnost: 10,7%
e-Skole > Saznajte vise > Pojmovnik > Pojmovnik ESI fondovi - Europski strukturni i investicijski fondovi EFRR ESF ESF – Europski socijalni fond  EFRR – Europski fond za regionalni razvoj  OP –...
www.carnet.hr/e-skole/pojmovnik
CARNet otvorio profil na Facebooku
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > CARNet otvorio profil na Facebooku S ciljem otvaranja novih kanala komunikacije prema postojecim i potencijalnim CARNetovim korisnicima, CARNet je u srijedu 16. lipnja 2010. otvorio svoj profil na popularnoj...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1197#mod_news
Kako citati e-mail preko weba?
Relevantnost: 10,7%
Javni posluzitelj > Pitanja i odgovori > Kako citati e-mail preko weba? CARNET nudi webmail uslugu za sve korisnike AAI@EduHr.Na pocetnoj stranici (https://webmail.carnet.hr/) se prijavljujete s punom korisnickim oznakom,...
www.carnet.hr/javni_posluzitelj/faq?faq_id=330#mod_faq2
Sustav rezervacija
Relevantnost: 10,7%
Videokonferencije > Sustav rezervacija > Sustav rezervacija Zelite li koristiti usluge sustava videokonferencija duzni ste na vrijeme rezervirati potrebne termine i resurse.Putem sustava rezervacija na CARNET-ovim internetskim...
www.carnet.hr/videokonferencije/rezervacije
Gdje se moze pronaci vise informacija o Mobile CARNET usluzi?
Relevantnost: 10,7%
Mobile / A1 na bonove CARNET > Pitanja i odgovori > Mobile CARNET > Gdje se moze pronaci vise informacija o Mobile CARNET usluzi? Vise informacija o usluzi mozete naci na internetskim stranicma usluge i na A1 stranicama.
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=161#mod_faq2
CARNET Bandwidth Metar
Relevantnost: 10,7%
CARNet Bandwidth Metar > CARNET Bandwidth Metar CARNET Bandwidth Metar je mjerac kojim korisnici CARNET mreze mogu izmjeriti brzinu prijenosa podataka prema i od CARNET-ove mreze.Rezultati mjerenja brzine prijenosa...
www.carnet.hr/bwm
Ostaje li pravo ISP-ova na drugu besplatnu sekundarnu domenu?
Relevantnost: 10,7%
Pitanja i odgovori > Ostaje li pravo ISP-ova na drugu besplatnu sekundarnu domenu? Ne, za to vise nema potrebe. Davatelji internetskih usluga sada mogu registrirati do devet dodatnih sekundarnih domena kao i druge pravne osobe,...
www.carnet.hr/dns/pitanja_i_odgovori?faq_id=576#mod_faq2

Relevantnost: 10,7%
Arhiva > Zavrsena 5. generacija ELA-e Zavrsnom radionicom odrzanom 4. srpnja 2008. godine zavrsena je 5. generacija ELA-e. ELA alumnima pridruzilo se 59 menadzera, tutora i dizajnera. Upoznajte se s novim kolegama na...
www.carnet.hr/ela/alumni/arhiva
Podrzite razvoj Interneta!
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Podrzite razvoj Interneta! Imate li dobru ideju za prijedlog internetskog projekta? Postanite kreator hrvatskog web prostora! Zelite li da Vasa tvrtka ili organizacija podrzi razvoj hrvatskog sadrzaja na...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=70#mod_news
Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt
Relevantnost: 10,7%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt U Varazdinu je od 18. do 20. rujna 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike odrzan fsec...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc?news_id=2900#mod_news
Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Izdvajamo > Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt U Varazdinu je od 18. do 20. rujna 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike odrzan  fsec simpozij  (Vendor neutral technical security...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2940#mod_news
Microsoft donirao softver vrijedan 270.000,00 kuna
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Microsoft donirao softver vrijedan 270.000,00 kuna Tvrtka Microsoft (http://www.microsoft.com/croatia/) donacijom softvera prikljucila se CARNetovoj akciji 10@HR - Vrijeme je za Internet! . Predstavnici...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=156#mod_news
Objavljen raspored Edupointovih tecajeva za naredno tromjesecje
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Objavljen raspored Edupointovih tecajeva za naredno tromjesecje CARNetov edukacijski centar Edupoint je za sijecanj, veljacu i ozujak na adresi http://edupoint.carnet.hr/raspored objavio novi raspored...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=162#mod_news
Novi portal www.biznis.hr
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Novi portal www.biznis.hr Na adresi http://www.biznis.hr/ dostupan je prvi hrvatski specijalizirani portal za sve grane poslovanja. Portal ce se nadopunjavati najvaznijim informacijama koje su potrebne malim...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=225#mod_news
Registracija naplatnih domena u RH
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Registracija naplatnih domena u RH Prema odredbi Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (clanak 59.) od danas, 1. srpnja 2010. godine od 13:00 sati u Republici...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1203#mod_news
Objavljen program 9. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2007
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Objavljen program 9. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2007 Cjeloviti program 9. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2007 koja ce se od 19. do 21. studenog ove godine odrzati na Tehnickom fakultetu u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=536#mod_news
Medunarodna konferencija INFuture 2009
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Preporucujemo > Medunarodna konferencija INFuture 2009 U Zagrebu ce se od 4. do 6. studenoga ove godine odrzati medunarodna konferencija INFuture 2009: Digital Resources and Knowledge Sharing. Organizator...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=926#mod_news
Registracija naplatnih domena u RH
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > Registracija naplatnih domena u RH Prema odredbi Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (clanak 59.) od 1. srpnja 2010. godine u Republici Hrvatskoj omogucena je...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1213#mod_news
CARNet otvorio profil na Facebooku
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > CARNet otvorio profil na Facebooku S ciljem otvaranja novih kanala komunikacije prema postojecim i potencijalnim CARNetovim korisnicima, CARNet je u srijedu 16. lipnja 2010. otvorio svoj profil na...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1218#mod_news
Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010 CARNetov Portal za skole, u suradnji s CARNetovom korisnickom konferencijom - CUC 2010, i ove godine pokrece natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1182#mod_news
Novosti u registraciji domena od 4. srpnja
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Novosti u registraciji domena od 4. srpnja U nastavku kontinuiranog poboljsanja upravljanja .hr domenom doneseni su postupci i uvjeti registracije domena sastavljenih od jednog ili dva alfanumericka znaka te...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3986#mod_news
Medunarodna konferencija INFuture 2009
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Preporucujemo > Medunarodna konferencija INFuture 2009 U Zagrebu ce se od 4. do 6. studenoga ove godine odrzati medunarodna konferencija INFuture 2009: Digital Resources and Knowledge Sharing. Organizator...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=926#mod_news
Nagradene CARNetove web stranice
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Izdvajamo > Nagradene CARNetove web stranice Web stranice Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet proglasene su najboljim u kategoriji "Vladine organizacije i drzavne institucije" na dodjeli...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1050#mod_news
Novosti u registraciji domena od 4. srpnja
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > Novosti u registraciji domena od 4. srpnja U nastavku kontinuiranog poboljsanja upravljanja .hr domenom doneseni su postupci i uvjeti registracije domena sastavljenih od jednog ili dva alfanumericka znaka...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=4041#mod_news
Dodijeljene nagrade Vidi Web Top 100
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Dodijeljene nagrade Vidi Web Top 100 Web stranica Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet proglasena je najboljom u kategoriji "Vladine organizacije i drzavne institucije" na dodjeli...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1035#mod_news
Dodijeljene nagrade Vidi Web Top 100
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Dodijeljene nagrade Vidi Web Top 100 Web stranica Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet proglasena je najboljom u kategoriji "Vladine organizacije i drzavne institucije" na dodjeli...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1035#mod_news
Nagradene CARNetove web stranice
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Izdvajamo > Nagradene CARNetove web stranice Web stranice Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet proglasene su najboljim u kategoriji "Vladine organizacije i drzavne institucije" na dodjeli...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1050#mod_news
CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji Ravnatelj Hrvatske akademske i istrazivacke mreze (CARNet) Zvonimir Stanic i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic potpisali su 21....
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1068#mod_news
CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji Ravnatelj Hrvatske akademske i istrazivacke mreze (CARNet) Zvonimir Stanic i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic potpisali su 21....
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1075#mod_news
CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji Ravnatelj Hrvatske akademske i istrazivacke mreze (CARNet) Zvonimir Stanic i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic potpisali su 21....
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1068#mod_news

Relevantnost: 10,7%
ICT Edu > Misljenje korisnika >   U odnosu na Modul 1 i Modul 2, Modul 3 je konkretniji i vise je potreban nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim skolama jer jos uvijek postoje oni koji ne znaju pretrazivati...
www.carnet.hr/ictedu/misljenje_korisnika
Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010 CARNetov Portal za skole, u suradnji s CARNetovom korisnickom konferencijom - CUC 2010, i ove godine pokrece natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1182#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > ljudski potencijali > e-Skole > Mrezni_operater_I.pdf
Relevantnost: 10,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > ljudski potencijali > e-Skole > Mrezni_operater_I.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNettraziMRENOG OPERATERA I. (3 izvritelja)za obavljanje...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1758&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > ljudski potencijali > e-Skole > Mrezni_tehnicar.pdf
Relevantnost: 10,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > ljudski potencijali > e-Skole > Mrezni_tehnicar.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNettraziMRENI TEHNIAR (5 izvritelja)za obavljanje poslova:Implementacije...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1759&dm_det=1#mod_docman
CARNet otvorio profil na Facebooku
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > CARNet otvorio profil na Facebooku S ciljem otvaranja novih kanala komunikacije prema postojecim i potencijalnim CARNetovim korisnicima, CARNet je u srijedu 16. lipnja 2010. otvorio svoj profil na...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1218#mod_news
Registracija naplatnih domena u RH
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > Registracija naplatnih domena u RH Prema odredbi Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (clanak 59.) od 1. srpnja 2010. godine u Republici Hrvatskoj omogucena je...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1213#mod_news
Registracija naplatnih domena u RH
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Registracija naplatnih domena u RH Prema odredbi Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom (clanak 59.) od danas, 1. srpnja 2010. godine od 13:00 sati u Republici...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1203#mod_news
CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji Ravnatelj Hrvatske akademske i istrazivacke mreze (CARNet) Zvonimir Stanic i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic potpisali su 21....
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1075#mod_news
Treci i zavrsni dan CUC-a
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Treci i zavrsni dan CUC-a 15. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2013, pod nazivom „Dohvati znanje“, ulazi u svoj treci i zavrsni dan odrzavanja. Treci dan konferencije zapocinje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2946#mod_news
CARNet otvorio profil na Facebooku
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > CARNet otvorio profil na Facebooku S ciljem otvaranja novih kanala komunikacije prema postojecim i potencijalnim CARNetovim korisnicima, CARNet je u srijedu 16. lipnja 2010. otvorio svoj profil na popularnoj...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1197#mod_news
Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Novo CMS natjecanje za skole - Skockajte web! 2010 CARNetov Portal za skole, u suradnji s CARNetovom korisnickom konferencijom - CUC 2010, i ove godine pokrece natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1179#mod_news
Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt U Varazdinu je od 18. do 20. rujna 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike odrzan fsec simpozij (Vendor neutral technical security symposium). Otvoren...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2879#mod_news
Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Izdvajamo > Na fsec simpoziju predstavljen ACDC projekt U Varazdinu je od 18. do 20. rujna 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike odrzan  fsec simpozij  (Vendor neutral technical security...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2940#mod_news
CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Aktualno > CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji Ravnatelj Hrvatske akademske i istrazivacke mreze (CARNet) Zvonimir Stanic i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic potpisali su 21....
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1075#mod_news
CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > CARNet i Grad Opatija potpisali sporazum o poslovno-tehnickoj suradnji Ravnatelj Hrvatske akademske i istrazivacke mreze (CARNet) Zvonimir Stanic i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic potpisali su 21....
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1068#mod_news
Treci i zavrsni dan CUC-a
Relevantnost: 10,7%
Novosti > Novosti > Treci i zavrsni dan CUC-a 15. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2013, pod nazivom „Dohvati znanje“, ulazi u svoj treci i zavrsni dan odrzavanja. Treci dan konferencije zapocinje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2946#mod_news
Medunarodna konferencija INFuture 2009
Relevantnost: 10,7%
e-presso > Preporucujemo > Medunarodna konferencija INFuture 2009 U Zagrebu ce se od 4. do 6. studenoga ove godine odrzati medunarodna konferencija INFuture 2009: Digital Resources and Knowledge Sharing. Organizator...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=926#mod_news
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 10,7%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori Na ovim stranicma mozete pronaci cesto postavljena pitanja i odgvore vezano uz odrzavanje sustava HUSO.Pitanja i odgvori su grupirani u dvije...
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori

podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju