.
CARNETPretraživanje
Upisani pojam: internetske usluge
Upiši pojam:
Otvori napredno pretraživanje
Prikaži sve rezultate Pronađeno 458 rezultata
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2019_godinu.pdf
Relevantnost: 100%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2019_godinu.pdf Document Plan rada CARNET-aza 2019. godinuPlan rada za 2019.Sadrzaj1 Uvodne napomene1.1 Djelatnost CARNET-a1.2 Vizija i misija ustanove...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2083&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2017_godinu.pdf
Relevantnost: 98,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2017_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2017. godinuPlan rada za 2017.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2017. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2033&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf
Relevantnost: 98,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2015. godinuPlan rada za 2015.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1689&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 97,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1352&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 97,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1353&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf
Relevantnost: 96,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2016. godinuPlan rada za 2016.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1811&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu
Relevantnost: 96,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu Document Plan rada CARNeta za 2014. godinu Plan rada za 2014. Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1559&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2018_godinu.pdf
Relevantnost: 95,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2018_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2018. godinuPlan rada za 2018.Sadrzaj1 Uvodne napomene1.1 Djelatnost CARNeta1.2 Vizija i misija ustanove...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2069&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf
Relevantnost: 90,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf Document Plan rada CARNetaza 2012. godinuPlan rada za 2012.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2012. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1251&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > PRIRUCNIK_digitalne_kompetencije.pdf
Relevantnost: 81,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > PRIRUCNIK_digitalne_kompetencije.pdf Document Prirunik za koritenjeOkvira za digitalnu kompetenciju korisnika u koli:uitelja/nastavnika i strunih...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1875&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf
Relevantnost: 81,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2016. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2016. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1888&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf
Relevantnost: 80,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2014. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2014. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1702&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2013
Relevantnost: 79,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2013 Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2013. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2013. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1538&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Godisnje izvjesce o radu CARNET-a za 2017. godinu.pdf
Relevantnost: 77,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Godisnje izvjesce o radu CARNET-a za 2017. godinu.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNET-a za 2017. godinuGodinje izvjee o radu CARNET-a za 2017. godinuIzvjee o...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2068&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2009
Relevantnost: 67,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2009 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2009. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2009. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2009. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=881&dm_det=1#mod_docman
Internetske usluge
Relevantnost: 67%
Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/internetske_usluge/redirect
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2004
Relevantnost: 65,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2004 Document GODINJE IZVJEE ORADU CARNeta ZA 2004.GODINUIzvjee o radu CARNeta za 2004. godinuInterni dokumentSadrzaj:1.2.UVOD...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=266&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > GI_2005
Relevantnost: 58,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > GI_2005 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2005. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2005. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2005. godinu pripremio je tim Hrvatske akademske...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=115&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - u cjelini
Relevantnost: 58,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - u cjelini Document CMS za kolePrirunik za korisnikeSadrajPrirunik CARNetov CMS za kole...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1110&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 56,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog Upravnog...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=621&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 56,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=627&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 56,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=623&dm_det=1#mod_docman
Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 56,8%
Javna nabava > Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 29-17-MV-OPBroj objave: 2017/S...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4589#mod_news
Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 56,8%
Javna nabava > Nabava usluga putnicke (turisticke) agencije u okviru zavrsne faze pilot projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 29-17-MV-OPBroj objave: 2017/S...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4589#mod_news
O nama
Relevantnost: 53,9%
O CARNET-u > O nama > O nama Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U ozujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 2. dio: Administriranje
Relevantnost: 53,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 2. dio: Administriranje Document CMS za kolePrirunik za korisnike2. cjelinaAdministriranjeSadrajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1112&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.pdf
Relevantnost: 52%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.pdf Document Analiza Godinjih izvjetaja za 2013. godinuGODINJI IZVJETAJI ZA 2013....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1625&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 1. dio: Uvod
Relevantnost: 51%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 1. dio: Uvod Document CMS za kolePrirunik za korisnike1. cjelinaWebs korisnike straneSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1111&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-02.pdf
Relevantnost: 50,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-02.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKARBITRANA ODLUKAu predmetu br. 2002/02TAU...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=802&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CARNet prospekt
Relevantnost: 49,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CARNet prospekt Document http://www.carnet.hr1234_o carnetuHrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet je ustanova osnovanas ciljem osiguravanja najnaprednije...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1340&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-01.pdf
Relevantnost: 49,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2002-01.pdf Document U Zagrebu, 23.07.2002.Klasa: 104-000/02-01/3989Ur. broj: 650-01/48-02-2Predmet: ARBITRANA ODLUKA u predmetu br.2002/01...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=801&dm_det=1#mod_docman
Hosting usluga za srednje i osnovne skole
Relevantnost: 49,1%
Internetske usluge > Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Hosting usluga za srednje i osnovne skole
www.carnet.hr/internetske_usluge/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_Office365.pdf
Relevantnost: 48,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_Office365.pdf Document PrirunikOffice 365Zagreb, 2016.godinaOvo djelo je dano na koritenje pod licencom Creative Commons...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1847&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.doc
Relevantnost: 48%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2013.doc Document GODI?NJI IZVJE?TAJI ZA 2013. GODINU 4 Analiza Godi?njih...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1624&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2014.pdf
Relevantnost: 47%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Koordinatori-sistemci > Analiza Godisnjih izvjestaja za 2014.pdf Document GODINJI IZVJETAJI ZA 2014. GODINU3Analiza Godinjih izvjetaja za ustanove...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1707&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 3. dio: Moduli
Relevantnost: 46,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 3. dio: Moduli Document CMS za kolePrirunik za korisnike3. cjelinaModuliSadrzajove cjeline prirunikaxPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1113&dm_det=1#mod_docman
Internetske usluge za nastavnike
Relevantnost: 46,4%
Nastavnici > Internetske usluge > Internetske usluge za nastavnike
www.carnet.hr/nastavnici/internetske_usluge
Internetske usluge za ucenike
Relevantnost: 46,4%
Ucenici > Internetske usluge > Internetske usluge za ucenike
www.carnet.hr/ucenici/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,4%
Ucenici > Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/ucenici/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,4%
Nastavnici > Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/nastavnici/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,4%
Studenti > Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/studenti/internetske_usluge
Internetske usluge za studente
Relevantnost: 46,4%
Studenti > Internetske usluge > Internetske usluge za studente
www.carnet.hr/studenti/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,4%
Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,4%
Profesori i znanstvenici > Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/profesori_i_znanstvenici/internetske_usluge
Internetske usluge
Relevantnost: 46,4%
Ucenici > Internetske usluge > Internetske usluge
www.carnet.hr/ucenici/internetske_usluge_loc
Internetske usluge za profesore i znanstvenike
Relevantnost: 46,4%
Profesori i znanstvenici > Internetske usluge > Internetske usluge za profesore i znanstvenike
www.carnet.hr/profesori_i_znanstvenici/internetske_usluge
CARNET usluge po vrstama
Relevantnost: 46,1%
CARNet usluge po vrsti > CARNET usluge po vrstama Pristup internetu CARNET 1D/2D/3D  - usluga pojedinacnog pristupa CARNET mrezi putem A1 infrastrukture kabelske televizije DUO.CARNET/TRIO.CARNET Plus -...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_tipu
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 4. dio: Editor
Relevantnost: 45,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 4. dio: Editor Document CMS za kolePrirunik za korisnike5. cjelinaEditorSadrzajove cjeline prirunikaPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1114&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 7. dio: Organizacija rada
Relevantnost: 45,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 7. dio: Organizacija rada Document CMS za kolePrirunik za korisnike7. cjelinaOrganizacija radaSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1117&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 5. dio: Priprema slika
Relevantnost: 45,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 5. dio: Priprema slika Document CMS za kolePrirunik za korisnike5. cjelinaPriprema slikaSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1115&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 6. dio: Pisanje
Relevantnost: 45,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 6. dio: Pisanje Document CMS za kolePrirunik za korisnike6. cjelinaO pisanjuSadrzajove cjeline prirunikaPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1116&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > hosting usluga za skole
Relevantnost: 45,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > hosting usluga za skole Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=64#mod_docman
Krovna mapa > korisno > novosti > Brosure > CARNet opci prospekt.pdf
Relevantnost: 45%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > novosti > Brosure > CARNet opci prospekt.pdf Document MisijaDoprinosimo razvojudigitalno zrelog drutvaVizijaCjelovita informatizacijaobrazovanja i znanosti uRepublici Hrvatskoj osiguravanjem...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1668&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.pdf
Relevantnost: 44,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.pdf Document .hrObrazacDomena za fizike osobe(Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom internetskom domenom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=859&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.pdf
Relevantnost: 44,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.pdf Document .hrObrazacDomena za fizike osobe(Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom internetskom domenom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=863&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.pdf
Relevantnost: 44,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.pdf Document .hrObrazacDomena za fizike osobe(Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom internetskom domenom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=861&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2007
Relevantnost: 43,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2007 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2007. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2007. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2007. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=877&dm_det=1#mod_docman
Kronologija
Relevantnost: 43,6%
O CARNET-u > Kronologija > Kronologija 2017. sijecanj – zapoceo je projekt CRISS u koji je ukljucen i CARNET veljaca – povodom obiljezavanja Dana sigurnijeg interneta, CARNetov Odjel za Nacionalni CERT...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/kronologija
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-01.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-01.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKARBITRANA ODLUKAu predmetu br. 2003/01KMAG...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=803&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > WEBrosura - vodic kroz dobar skolski web
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > WEBrosura - vodic kroz dobar skolski web Document Dragi uenici i nastavnici,Pred vama je broura u kojoj se nalaze savjeti uz pomo kojih mozete...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=886&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za registraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1122&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.pdf Document .hrZahtjev za provoenje arbitraznog postupka(prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=799&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za administraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=854&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - upute za korisnike
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - upute za korisnike   Document ___________________________________________________________________________UPUTE ZA IZRADU I UREIVANJEWEB...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=274&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za administraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=851&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.pdf Document .hrObrazacObrazac za administraciju besplatne domeneHRTLD_BPrema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vrnom nacionalnom...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=848&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-02.pdf
Relevantnost: 42,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2003-02.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKARBITRANA ODLUKAu predmetu br. 2003/02KMAG...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=804&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2006
Relevantnost: 42,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2006 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2006. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2006. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2006. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=876&dm_det=1#mod_docman
Web prostor
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Web prostor > Web prostor
www.carnet.hr/internetske_usluge/web_prostor
Office 365
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Office 365 > Office 365
www.carnet.hr/internetske_usluge/office365
sys.backup
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > sys.backup > sys.backup
www.carnet.hr/internetske_usluge/sysbackup
CMS za skole
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > CMS za skole > CMS za skole
www.carnet.hr/internetske_usluge/cms_za_skole
FTP
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > FTP > FTP
www.carnet.hr/internetske_usluge/ftp
Virtualni posluzitelji
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Virtualni posluzitelji > Virtualni posluzitelji
www.carnet.hr/internetske_usluge/virtualni_posluzitelji
Elektronicki identitet
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Elektronicki identitet > Elektronicki identitet
www.carnet.hr/internetske_usluge/elektronicki_identitet
Javni posluzitelj
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Javni posluzitelj > Javni posluzitelj
www.carnet.hr/internetske_usluge/javni_posluzitelj
CARNET Debian
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > CARNET Debian > CARNET Debian
www.carnet.hr/internetske_usluge/carnet_debian
E-mail
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > E-mail > E-mail
www.carnet.hr/internetske_usluge/e_mail
voopIX
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > voopIX > voopIX
www.carnet.hr/internetske_usluge/voopix
Webmail
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Webmail > Webmail
www.carnet.hr/internetske_usluge/webmail
News
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > News > News
www.carnet.hr/internetske_usluge/news
NTP
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > NTP > NTP
www.carnet.hr/internetske_usluge/ntp
MSDC
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > MSDC > MSDC
www.carnet.hr/internetske_usluge/msdc
Nadzor za ustanove
Relevantnost: 41,9%
Internetske usluge > Nadzor za ustanove > Nadzor za ustanove
www.carnet.hr/internetske_usluge/nadzor
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI_2008_final.pdf
Relevantnost: 41,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI_2008_final.pdf Document O RADU CARNetaZA 2008. GODINU1CARNet u sastavu:Petra Premerl,,G.kojiDo 31. prosinca 2008Zagrebu2UVOD...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=504&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 28-17 > DoN API 28-17.pdf
Relevantnost: 41,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 28-17 > DoN API 28-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJESA ZAINTERESIRANIM...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2019&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf
Relevantnost: 40,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf Document GodinjeizvjeeoraduCARNetaza2015.godinuIzvjee o radu CARNeta za 2015. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1801&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.rtf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.rtf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1357&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=21#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=65#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > elektronicki identitet
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > elektronicki identitet Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=66#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX > voopIX-zahtjev-1.10.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1356&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CARNet Debian
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CARNet Debian Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=68#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=69#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > VOOPIX Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=70#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > www.hr
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > www.hr Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=71#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=72#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > e-mail
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > e-mail Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=73#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > webmail
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > webmail Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=74#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > web prostor
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > web prostor Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=75#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=76#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > news
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > news Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=77#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > FTP
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > FTP Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=78#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > NTP
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > NTP Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=79#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > IRC
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > IRC Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=80#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - izmjena izgleda
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - izmjena izgleda Document Izmjena izgleda stranice u CARNetovom CMS-uKako bi promijenili izgled stranice (dizajn) u sustavu CMS-a potrebno je...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=493&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x > AHyCo-SmartX-prirucnik_za_korisnike.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x > AHyCo-SmartX-prirucnik_za_korisnike.pdf Document FERAHyCo SmartXPrirunik za korisnike v.1.1AHyCo TeamSadrzaj1.Uvod...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=546&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=616#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=619#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=620#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=624#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=628#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 3. Kontakt podaci (.docx)
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 3. Kontakt podaci (.docx) Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=629&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 4. Kontakt podaci (.pdf)
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 4. Kontakt podaci (.pdf) Document Sukladno toki 4. Uvjeta (http://www.dns.hr/documents/pdf/uvjeti_registrari.pdf) dostavljamoVam podatke kontakt...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=630&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 5. Izjava (.docx)
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 5. Izjava (.docx) Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=631&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 6. Izjava (.pdf)
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 6. Izjava (.pdf) Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=632&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 2. Uvjeti za registrare
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 2. Uvjeti za registrare Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=633&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 1. Cjenik 2010.
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 1. Cjenik 2010. Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=634&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 7. Ugovor o prijenosu poslova registracija domene
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > 7. Ugovor o prijenosu poslova registracija domene Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=635&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=637#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=642#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=797#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=798&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=800#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=805&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-03.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2005-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=806&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-01.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=807&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=808&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-03.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2006-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=809&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-01.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=810&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2007-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=811&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-01.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=812&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2008-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=813&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-01.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=814&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=815&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-03.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2009-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=816&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-01.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=817&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=818&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=847&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=850&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > brisanje
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > brisanje Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=852#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=853&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=858&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > promjene > HRTLD_F.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=860&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=862&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-03.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2010-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=884&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji > Zahtjev - virtualni posluzitelj.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > virtualni posluzitelji > Zahtjev - virtualni posluzitelj.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=980&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-01.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-01.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1095&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Izjava.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Izjava.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1099&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Kontakt podaci.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > za registrare > Kontakt podaci.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1100&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > arbitraza > HRTLD_A.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1101&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B-ver2.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_B-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1102&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F-ver2.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > aktiviranje > HRTLD_F-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1103&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B-ver2.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old > HRTLD_B-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1104&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_F-ver2.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_F-ver2.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1105&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=1109#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=1118#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > old Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=1119#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.docx
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.docx Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1120&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD_B.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1121&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.odt
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD_F.odt Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1123&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=1128#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski > HRTLD_Ordinance_2010_eng.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > engleski > HRTLD_Ordinance_2010_eng.pdf Document Pursuant to Article 79 paragraph 2 of the Electronic Communications Act (Official Gazette no. 73/08),at the...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1129&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-02.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-02.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1156&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-03.pdf
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > arbitrazne odluke > 2011-03.pdf Document
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1180&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > javno racunalo
Relevantnost: 39,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > javno racunalo Folder
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_show_folder=67#mod_docman
Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 39,5%
Javna nabava > Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 27-17-MV-OPBroj...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4588#mod_news
Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)''
Relevantnost: 39,5%
Javna nabava > Nabava usluge izrade obrazovnih sadrzaja i provedba edukacija iz podrucja informatike u sklopu projekta ''e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)'' Ev. broj: 27-17-MV-OPBroj...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4588#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 18-17 > DoN-18-17.pdf
Relevantnost: 39,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 18-17 > DoN-18-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet, Josipa Marohnia 5,...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1958&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 13-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 13-17.pdf
Relevantnost: 39%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 13-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 13-17.pdf...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1926&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_e-Ucitelj.pdf
Relevantnost: 39%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_e-Ucitelj.pdf Document PrirunikE-uitelj suvremenanastava uz pomotehnologije Ovo djelo je dano na koritenje pod licencom Creative...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1848&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 27-17.pdf
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 27-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2012&dm_det=1#mod_docman
Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika
Relevantnost: 35,9%
Javna nabava > Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika Ev. broj: 26-17-VV-OPBroj objave: 2017/S 0F2-0027355Rok za dostavu...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4586#mod_news
Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika
Relevantnost: 35,9%
Javna nabava > Nabava izgradnje i odrzavanja informacijskog sustava za analitiku ucenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika Ev. broj: 26-17-VV-OPBroj objave: 2017/S 0F2-0027355Rok za dostavu...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4586#mod_news

Relevantnost: 35,2%
Internetske usluge > Internetske usluge CARNET svojim korisnicima nudi niz osnovnih mreznih usluga medu kojima se posebno istice elektronicki identitet - osobni identifikator za pristup CARNET-ovim uslugama. Nacin...
www.carnet.hr/internetske_usluge
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 23-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 23-17.pdf
Relevantnost: 34,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 23-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 23-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1982&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 10-17.pdf
Relevantnost: 33,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 10-17.pdf Document Hrvatska akademska i...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1910&dm_det=1#mod_docman
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 32,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 32,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 32,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 32,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan 2002_2003
Relevantnost: 32,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan 2002_2003 Document PLAN RADA2002. 2003.Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNetPlan rada 2002-2003UVODNE...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=114&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 25-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 25-17.pdf
Relevantnost: 31,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 25-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 25-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1994&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal edu.hr
Relevantnost: 31,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal edu.hr Document /srv/var/upload/javniweb/docman/1232/1/Portal_edu.hr.ppt25. listopada 2002.25. listopada 2002.25....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1232&dm_det=1#mod_docman
Web prostor
Relevantnost: 31%
Web prostor > Web prostor Usluga osiguravanja web prostora je usluga kojom korisnik dobiva mogucnost pohranjivanja vlastitih internetskih stranica na neki od web posluzitelja u CARNET mrezi. Na taj nacin korisnik moze...
www.carnet.hr/web_prostor
Nabava usluge vanjske revizije pilot projekta e-Skole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)
Relevantnost: 30,5%
Javna nabava > Nabava usluge vanjske revizije pilot projekta e-Skole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) Ev. broj: 2-18-MV-OPBroj objave: 2018/S 0F2-0005459Rok za dostavu ponude:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4631#mod_news
Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016-2.pdf
Relevantnost: 30,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016-2.pdf Document IZVJEE O AKTIVNOSTIMANACIONALNOG CERT-A.Pregled sigurnosti na Internetu u RHi u svijetu u 2016. godiniSadrzaj1. Usluge Nacionalnog...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1899&dm_det=1#mod_docman
Nabava usluge vanjske revizije pilot projekta e-Skole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)
Relevantnost: 30,5%
Javna nabava > Nabava usluge vanjske revizije pilot projekta e-Skole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) Ev. broj: 2-18-MV-OPBroj objave: 2018/S 0F2-0005459Rok za dostavu ponude:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4631#mod_news
Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016.pdf
Relevantnost: 30,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > sigurnost > NCERT-izvjestaj-2016.pdf Document IZVJEE O AKTIVNOSTIMANACIONALNOG CERT-A.Pregled sigurnosti na Internetu u RHi u svijetu u 2016. godiniSadrzaj1. Usluge Nacionalnog...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1898&dm_det=1#mod_docman
Povijest GANT-a
Relevantnost: 30,3%
EU programi i projekti > GANT > Povijest GANT-a > Povijest GANT-a GÉANTPrva generacija paneuropske mreze pocinje s pokretanjem cetverogodisnjeg projekta GÉANT u studenom 2000. godine.  Pokretaci projekta bili...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/geant/povijest
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > DON Kabliranje_22-17-MV-OP.pdf
Relevantnost: 30,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > DON Kabliranje_22-17-MV-OP.pdf Document Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1986&dm_det=1#mod_docman

Relevantnost: 29,9%
Internetske usluge > Internetske usluge Najnovije usluge i aktivnosti e-Dnevnik - Web aplikacija za vodenje razredne knjige Web aplikacija namijenjena ucenicima  
www.carnet.hr/internetske_usluge
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 26-17 LA > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 26-17.pdf
Relevantnost: 29,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 26-17 LA > Dokumentacija za prethodno savjetovanje 26-17.pdf Document DOKUMENTACIJA ZA PRETHHODNO...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2002&dm_det=1#mod_docman
Administratori imenika
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Kako postati korisnik > Administratori imenika > Administratori imenika
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_imenika
Upute za koristenje
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Upute za koristenje > Upute za koristenje
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/upute_za_koristenje
Kako postati korisnik
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik
CMS za skole
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > CMS za skole > CMS za skole
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori/CMS_za_skole
Hosting usluga za srednje i osnovne skole
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Hosting usluga za srednje i osnovne skole
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole
Administratorsko sucelje za sustav HUSO
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Administratorsko sucelje za sustav HUSO > Administratorsko sucelje za sustav HUSO
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori/admin_HUSO
Usluge za djelatnike
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Upute za koristenje > Usluge za djelatnike > Usluge za djelatnike
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/upute_za_koristenje/usluge_za_djelatnike
Usluge za ucenike
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Upute za koristenje > Usluge za ucenike > Usluge za ucenike
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/upute_za_koristenje/usluge_za_ucenike
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > DOKUMENTACIJA O NABAVI-ZA-PRETHODNO-SAVJETOVANJE-5-17-SIPU.pdf
Relevantnost: 29,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > DOKUMENTACIJA O NABAVI-ZA-PRETHODNO-SAVJETOVANJE-5-17-SIPU.pdf Document DOKUMENTACIJA O...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1903&dm_det=1#mod_docman
Administratori resursa
Relevantnost: 29,4%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Kako postati korisnik > Administratori resursa > Administratori resursa
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_resursa
Centar za naprednu racunalnu zastitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center)
Relevantnost: 28,4%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > Centar za naprednu racunalnu zastitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center) eco - Udruzenje njemacke internetske industrije zajedno s 28...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc
Racunarstvo u oblaku: GANT osigurava jednostavno koristenje IaaS usluga u oblaku diljem europske istrazivacke i obrazovne zajednice
Relevantnost: 28,3%
Novosti > Novosti > Racunarstvo u oblaku: GANT osigurava jednostavno koristenje IaaS usluga u oblaku diljem europske istrazivacke i obrazovne zajednice Prosle je godine GÉANT proveo paneuropsko javno nadmetanje za usluge...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=4172#mod_news
Racunarstvo u oblaku: GANT osigurava jednostavno koristenje IaaS usluga u oblaku diljem europske istrazivacke i obrazovne zajednice
Relevantnost: 28,3%
e-presso > Preporucujemo > Racunarstvo u oblaku: GANT osigurava jednostavno koristenje IaaS usluga u oblaku diljem europske istrazivacke i obrazovne zajednice Prosle je godine GÉANT proveo paneuropsko javno nadmetanje za...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=4224#mod_news
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > OKVIR_digitalne_kompetencije.pdf
Relevantnost: 27,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > OKVIR_digitalne_kompetencije.pdf Document Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika ukoli: uitelja/nastavnika i strunih suradnika,ravnatelja i...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1878&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal Edu.hr - samo slajdovi koji se koriste za prezentaciju
Relevantnost: 27,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal Edu.hr - samo slajdovi koji se koriste za prezentaciju Document...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1233&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > DoN _F5_15-17.pdf
Relevantnost: 26,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > DoN _F5_15-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet, Josipa Marohnia 5,...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1940&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > DoN _IBM_16-17.pdf
Relevantnost: 26,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > DoN _IBM_16-17.pdf Document Hrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet, Josipa Marohnia...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1945&dm_det=1#mod_docman
CARNET usluge po abecedi
Relevantnost: 26,2%
CARNet usluge po abecedi > CARNET usluge po abecedi Abuse sluzba - zaprima i obraduje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNET-ovih resursa Adobe Connect - alat koji omogucuje kolaboraciju putem weba...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_abecedi
Provjera ranjivosti za vlasnike internetskih usluga
Relevantnost: 25,9%
Provjera ranjivosti > Za vlasnike internetskih usluga > Provjera ranjivosti za vlasnike internetskih usluga Pravo na koristenje usluge automatske provjere ranjivosti imaju vlasnici internetskih usluga u Republici Hrvatskoj koji...
www.carnet.hr/provjera_ranjivosti/vlasnici_internetskih_usluga
www.hr
Relevantnost: 25,9%
www.hr > www.hr
www.carnet.hr/internetske_usluge/www_hr
Preduvjeti za spajanje
Relevantnost: 25,9%
voopIX > Preduvjeti za spajanje > Preduvjeti za spajanje
www.carnet.hr/voopix/preduvjeti_za_spajanje
Remote telefoni
Relevantnost: 25,9%
voopIX > Remote telefoni > Remote telefoni
www.carnet.hr/voopix/remote_telefoni
voopIX u brojkama
Relevantnost: 25,9%
voopIX > voopIX u brojkama > voopIX u brojkama
www.carnet.hr/voopix/voopIX_u_brojkama
voopIX webUI
Relevantnost: 25,9%
voopIX > voopIX webUI > voopIX webUI
www.carnet.hr/voopix/voopIX_webUI
Nacini prikljucenja na uslugu
Relevantnost: 25,9%
voopIX > Nacini prikljucenja na uslugu > Nacini prikljucenja na uslugu
www.carnet.hr/voopix/nacini_prikljucenja_na_uslugu
voopIX uredaj
Relevantnost: 25,9%
voopIX > voopIX uredaj > voopIX uredaj
www.carnet.hr/voopix/voopIX_uredaj
CARNet Cruncher
Relevantnost: 25,9%
CARNet Cruncher > CARNet Cruncher
www.carnet.hr/internetske_usluge/carnetcruncher
Webmail
Relevantnost: 25,9%
Webmail > Webmail
www.carnet.hr/webmail
IRC
Relevantnost: 25,9%
IRC > IRC
www.carnet.hr/irc
CMS za skole
Relevantnost: 25,9%
CMS za skole > CMS za skole
www.carnet.hr/cms_za_skole
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
CMS za skole > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/cms_za_skole/kako_postati_korisnik
CMS novosti
Relevantnost: 25,9%
CMS novosti > CMS novosti
www.carnet.hr/cms/novosti
O usluzi
Relevantnost: 25,9%
CMS za skole > O usluzi > O usluzi
www.carnet.hr/cms_za_skole/o_usluzi
IRC
Relevantnost: 25,9%
IRC > IRC
www.carnet.hr/internetske_usluge/irc
CMS
Relevantnost: 25,9%
CMS > CMS
www.carnet.hr/cms
CARNet Debian
Relevantnost: 25,9%
CARNet Debian > CARNet Debian
www.carnet.hr/carnet_debian
Upute za korisnike
Relevantnost: 25,9%
E-mail > Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/e_mail/upute_za_korisnike
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 25,9%
CMS za skole > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/cms_za_skole/pitanja_i_odgovori
Upute za korisnike
Relevantnost: 25,9%
CMS za skole > Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/cms_za_skole/upute_za_korisnike
Zanimljivosti
Relevantnost: 25,9%
CMS za skole > Zanimljivosti > Zanimljivosti
www.carnet.hr/cms_za_skole/zanimljivosti
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 25,9%
Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/web_prostor/pitanja_i_odgovori
Upute za korisnike
Relevantnost: 25,9%
Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/web_prostor/upute_za_korisnike
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
Web prostor > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/web_prostor/kako_postati_korisnik
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 25,9%
Webmail > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/webmail/pitanja_i_odgovori
Upute za korisnike
Relevantnost: 25,9%
Webmail > Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/webmail/upute_za_korisnike
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
Webmail > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/webmail/kako_postati_korisnik
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
E-mail > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/e_mail/kako_postati_korisnik
Upute za korisnike
Relevantnost: 25,9%
Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/voopix/upute_za_korisnike
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/voopix/kako_postati_korisnik
Virtualni posluzitelji
Relevantnost: 25,9%
Virtualni posluzitelji > Virtualni posluzitelji
www.carnet.hr/virtualni_posluzitelji
Upute za korisnike
Relevantnost: 25,9%
Virtualni posluzitelji > Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/virtualni_posluzitelji/upute_za_korisnike
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
Virtualni posluzitelji > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/virtualni_posluzitelji/kako_postati_korisnik
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 25,9%
Elektronicki identitet > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/elektronicki_identitet/pitanja_i_odgovori
Kako postati korisnik
Relevantnost: 25,9%
Elektronicki identitet > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/elektronicki_identitet/kako_postati_korisnik
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 25,9%
voopIX > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/voopix/pitanja_i_odgovori
Softver za pristup news posluzitelju
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Softver za pristup news posluzitelju > Softver za pristup news posluzitelju
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/softver_za_pristup_news_posluzitelju
News
Relevantnost: 25,9%
News > News
www.carnet.hr/news
O usluzi
Relevantnost: 25,9%
News > O usluzi > O usluzi
www.carnet.hr/news/o_usluzi
voopIX
Relevantnost: 25,9%
voopIX > voopIX
www.carnet.hr/voopix
Statistika
Relevantnost: 25,9%
News > Statistika > Statistika
www.carnet.hr/news/statistika
Kontrolne datoteke
Relevantnost: 25,9%
News > Kontrolne datoteke > Kontrolne datoteke
www.carnet.hr/news/kontrolne
Ukidanje grupa
Relevantnost: 25,9%
News > Ukidanje grupa > Ukidanje grupa
www.carnet.hr/news/ukidanje
Otvaranje novih grupa
Relevantnost: 25,9%
News > Otvaranje novih grupa > Otvaranje novih grupa
www.carnet.hr/news/nove
Pravila ponasanja
Relevantnost: 25,9%
News > Pravila ponasanja > Pravila ponasanja
www.carnet.hr/news/pravila
Upute za podesavanje Microsoft Outlook Expressa za roaming
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Podesavanje news preglednika > Upute za podesavanje Microsoft Outlook Expressa za roaming > Upute za podesavanje Microsoft Outlook Expressa za roaming
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/podesavanje_news_preglednika/outlook_roaming
Podesavanje news preglednika
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Podesavanje news preglednika > Podesavanje news preglednika
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/podesavanje_news_preglednika
Procedura pristupa
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Procedura pristupa > Procedura pristupa
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/procedura_pristupa
Pravo pristupa
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Pravo pristupa > Pravo pristupa
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/pravo_pristupa
Upute za koristenje
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Upute za koristenje
www.carnet.hr/news/upute
Upute za podesavanje Mozilla Thunderbirda za roaming
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Podesavanje news preglednika > Upute za podesavanje Mozilla Thunderbirda za roaming > Upute za podesavanje Mozilla Thunderbirda za roaming
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/podesavanje_news_preglednika/thunderbird_roaming
Upute za koristenje Microsoft Outlook Express 6
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Podesavanje news preglednika > Upute za koristenje Microsoft Outlook Express 6 > Upute za koristenje Microsoft Outlook Express 6
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/podesavanje_news_preglednika/outlook
Prijava spama
Relevantnost: 25,9%
News > Prijava spama > Prijava spama
www.carnet.hr/news/spam
Kontakti
Relevantnost: 25,9%
News > Kontakti > Kontakti
www.carnet.hr/news/kontakti
Upute za koristenje Mozille Thunderbird
Relevantnost: 25,9%
News > Upute za koristenje > Podesavanje news preglednika > Upute za koristenje Mozille Thunderbird > Upute za koristenje Mozille Thunderbird
www.carnet.hr/news/upute_za_koristenje/podesavanje_news_preglednika/thunderbird
E-mail
Relevantnost: 25,9%
E-mail > E-mail
www.carnet.hr/e-mail
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 25,9%
News > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/news/faq
FTP
Relevantnost: 25,9%
FTP > FTP
www.carnet.hr/ftp
Web prostor
Relevantnost: 25,9%
Web prostor > Web prostor
www.carnet.hr/web_prostor
Elektronicki identitet
Relevantnost: 25,9%
Elektronicki identitet > Elektronicki identitet
www.carnet.hr/elektronicki_identitet
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2010_UV_v1.1_web.pdf
Relevantnost: 25,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2010_UV_v1.1_web.pdf Document Plan rada CARNeta i financijski planza 2010. godinuPlan rada i financijski plan za 2010.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=612&dm_det=1#mod_docman
Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev
Relevantnost: 25,2%
Novosti > Novosti > Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev Nacionalne akademske i istrazivacke mreze (NREN-ovi) koje prihvate ovu novu uslugu sada ce moci u roku od nekoliko minuta automatski uspostaviti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2178#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > Projekt ACDC > ACDC letak.pdf
Relevantnost: 25,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > Projekt ACDC > ACDC letak.pdf Letak projekta ACDC Document Projekt Centra za naprednu raunalnu zatitu (AdvancedCyber Defence Center) ima za cilj osnovati...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1405&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_tableti_hibridi.pdf
Relevantnost: 25%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_tableti_hibridi.pdf Document Osnove koritenja tablet i hibridnih raunalaPrirunik za odgojno-obrazovne djelatnikeZagreb, veljaa...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1810&dm_det=1#mod_docman
Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)"
Relevantnost: 24,8%
Javna nabava > Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)" Ev. broj: 31-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0022118 Rok za dostavu ponuda:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4165#mod_news
Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)"
Relevantnost: 24,8%
Javna nabava > Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)" Ev. broj: 31-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0022118 Rok za dostavu ponuda:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=4165#mod_news
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > prirucnik_za_administratore_wb.pdf
Relevantnost: 24,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > prirucnik_za_administratore_wb.pdf Document...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=214&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu.pdf
Relevantnost: 24,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu.pdf Document Sigurnost naInternetuSadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni programiSigurno komuniciranje na InternetuSavjeti za uenike, roditelje...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=973&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Sigurnost na Internetu
Relevantnost: 24,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Sigurnost na Internetu Document Sigurnost naInternetuSadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni programiSigurno...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=842&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu
Relevantnost: 24,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu Document /srv/var/upload/javniweb/docman/840/1/Sigurnost na Internetu.ppt**********************SadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=840&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici > CARNetove usluge za ucenike osnovnih skola
Relevantnost: 23,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici > CARNetove usluge za ucenike osnovnih skola Document Ima li pitanja o CARNetovoj mrezi?Javi se Helpdesk ekipi Helpdesk, odnosno Sluzba za pomo korisnicima odgovara na...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1241&dm_det=1#mod_docman
Prethodno istrazivanje trzista: Nabava alata za izradu digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu II. faze programa “e-Skole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja skola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih skola za 21. stoljece”
Relevantnost: 23,8%
Javna nabava > Prethodno istrazivanje trzista: Nabava alata za izradu digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu II. faze programa “e-Skole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja skola i nastavnih procesa u svrhu...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4780#mod_news
Odrzana svecana press konferencija u CARNetu
Relevantnost: 23,5%
Novosti > Novosti > Odrzana svecana press konferencija u CARNetu Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet uoci bozicno-novogodisnjih blagdana odrzala je svecanu press konferenciju , na kojoj su predstavljeni...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=771#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > 124 24_10_2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.htm
Relevantnost: 23,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > 124 24_10_2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.htm Document 124 24.10.2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije HRVATSKI SABOR2364Na...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1738&dm_det=1#mod_docman
Kako postati korisnik
Relevantnost: 23,4%
Web prostor > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik Web prostor na posluziteljima ustanova clanicaDjelatnici, studenti ili nekomercijalni suradnici ustanova clanica CARNeta (ustanova spojenih na CARNet mrezu), prostor...
www.carnet.hr/web_prostor/kako_postati_korisnik
20 godina Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet
Relevantnost: 23%
e-presso > Izdvajamo > 20 godina Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet Dana 3. listopada 2011. g. Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet obiljezava jubilarnu dvadesetu godisnjicu pokretanja projekta...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1883#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2009. godinu
Relevantnost: 23%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2009. godinu Document Plan rada CARNetaza 2009. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.0_web2009-03-10Plan rada za 2009.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=397&dm_det=1#mod_docman
Povijest CARNeta
Relevantnost: 23%
Povijest CARNeta > Povijest CARNeta Dana 3. listopada 2011. g. Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet obiljezila je 20 godisnjicu pokretanja projekta CARNet.  Podsjecamo, 3. listopada 1991. godine odrzan...
www.carnet.hr/20/povijest
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan za 2011. godinu
Relevantnost: 22,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan za 2011. godinu Document Plan rada CARNetaza 2011. godinuPlan rada za 2011.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=885&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 9-17.pdf
Relevantnost: 22,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1915&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2007.PDF
Relevantnost: 22,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2007.PDF Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKPLAN RADA CARNETAza 2007....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=363&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan2006.pdf
Relevantnost: 21,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan2006.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKPLAN RADA CARNETA I FINANCIJSKI PLANza 2006....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=264&dm_det=1#mod_docman
mToken
Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > mToken > mToken
www.carnet.hr/internetske_usluge/mtoken
Domene
Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > Domene > Domene
www.carnet.hr/internetske_usluge/domene
CARNET Bandwidth Metar
Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > CARNET Bandwidth Metar > CARNET Bandwidth Metar
www.carnet.hr/internetske_usluge/bwm
mCARNET
Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > mCARNET > mCARNET
www.carnet.hr/internetske_usluge/mcarnet
e-Dnevnik
Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > e-Dnevnik > e-Dnevnik
www.carnet.hr/internetske_usluge/e-dnevnik

Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > News > http://www.carnet.hr/news/
www.carnet.hr/internetske_usluge/news
e-Gradani mToken
Relevantnost: 21,3%
Internetske usluge > e-Gradani mToken > e-Gradani mToken
www.carnet.hr/internetske_usluge/eg-mtoken
O usluzi
Relevantnost: 20,7%
CMS za skole > O usluzi > O usluzi Od 1. ozujka 2007. godine CARNET je osnovnim i srednjim skolama omogucio koristenje Content Management Sustava (CMS-a, Sustava za upravljanje sadrzajem) u sklopu Hosting usluge za osnovne...
www.carnet.hr/cms_za_skole/o_usluzi
Isporuka sustava za pohranu podataka i dijeljenje podataka
Relevantnost: 20,6%
Javna nabava > Isporuka sustava za pohranu podataka i dijeljenje podataka Ev. broj: 32-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0023463 Rok za dostavu ponuda: 14.11.2016. u 10:00 sati...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4181#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan-rada-CARNeta-2008.PDF
Relevantnost: 20,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan-rada-CARNeta-2008.PDF Document Plan rada CARNetaza 2008. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.02008-05-19Plan rada za 2008.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=362&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2008-1.pdf
Relevantnost: 20,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2008-1.pdf Document Plan rada CARNetaza 2008. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.02008-05-19Plan rada za 2008.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=501&dm_det=1#mod_docman
CARNet u 2011. godini
Relevantnost: 20,5%
Novosti > Novosti > CARNet u 2011. godini Godina 2011. protekla je u obiljezavanju 20 godina postojanja i rada Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet. Uz isticanje bitnih postignuca od 1991. do 2011., te planova...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2219#mod_news
CARNet u 2011. godini
Relevantnost: 20,5%
Novosti > Novosti > CARNet u 2011. godini Godina 2011. protekla je u obiljezavanju 20 godina postojanja i rada Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet. Uz isticanje bitnih postignuca od 1991. do 2011., te planova...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2219#mod_news
CARNet u 2015. godini
Relevantnost: 20%
e-presso > Aktualno > CARNet u 2015. godini Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet i u 2015. godini nastavila je rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom, poticuci primjenu napredne...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3872#mod_news
CARNet u 2015. godini
Relevantnost: 20%
Novosti > Novosti > CARNet u 2015. godini Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet i u 2015. godini nastavila je rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom, poticuci primjenu napredne...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3845#mod_news
CARNet u 2015. godini
Relevantnost: 20%
Novosti > Novosti > CARNet u 2015. godini Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet i u 2015. godini nastavila je rad na projektima i aktivnostima u skladu sa svojom vizijom i misijom, poticuci primjenu napredne...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3845#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN_vizualni_ID.pdf
Relevantnost: 19,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN_vizualni_ID.pdf Document Novi vizualni identitet Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNetHrvatska akademska i istrazivaka mreza CARNet obnovila je svoj vizualni...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=184&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CARNet_program_rada_2003
Relevantnost: 19,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CARNet_program_rada_2003 Document PROGRAM RADA CARNETAZA 2003. GODINUDokument temeljen nadvogodinjem planu rada za 2002. i 2003. godinui planovima po servisima za 2003....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=109&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 12-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 12-17.pdf
Relevantnost: 19,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 12-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 12-17.pdf Document DOKUMENTACIJA O NABAVIZA...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1930&dm_det=1#mod_docman
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19%
Novosti > Novosti > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice pruzatelja internetskih usluga (ISP) u Republici Hrvatskoj kako bi se...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3145#mod_news
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc?news_id=3145#mod_news
ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH
Relevantnost: 19%
e-presso > Sigurnost > ACDC radionica za pruzatelje internetskih usluga u RH U CARNetu je 14. svibnja 2014. godine odrzana radionica za predstavnike zajednice pruzatelja internetskih usluga (ISP) u Republici Hrvatskoj kako bi...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=3149#mod_news
Za vlasnike internetskih usluga
Relevantnost: 19%
Provjera ranjivosti > Za vlasnike internetskih usluga > Za vlasnike internetskih usluga
www.carnet.hr/provjera_ranjivosti/vlasnici_internetskih_usluga
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > ICT Curricula > Prirucnik o implementaciji IKT kurikula.pdf
Relevantnost: 18,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > ICT Curricula > Prirucnik o implementaciji IKT kurikula.pdf Document Elementi kvalikacija, programa i kurikuluma u dijelu raunalne kompetencijeu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1690&dm_det=1#mod_docman
24 godine Interneta u Hrvatskoj
Relevantnost: 18,7%
e-presso > Aktualno > 24 godine Interneta u Hrvatskoj 17. studenoga 1992. godine, prije 24 godine, uspostavljena je prva medunarodna komunikacijska veza koja je CARNetov cvor u Zagrebu povezala s Austrijom. Time je...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=4211#mod_news
O2CARNET
Relevantnost: 18,7%
O2CARNet > O2CARNET Usluga O2CARNET je sirokopojasni pristup internetu koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNET mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim paketom usluge O2CARNET dobiva se pristup internetu...
www.carnet.hr/o2carnet
Slavimo 25. godisnjicu pokretanja projekta CARNet
Relevantnost: 18,7%
e-presso > Aktualno > Slavimo 25. godisnjicu pokretanja projekta CARNet Dana 3. listopada prije tocno 25 godina odrzan je prvi sastanak Odbora za Hrvatsku akademsku i istrazivacku mrezu – CARNet ciji je cilj bio...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=4160#mod_news
Slavimo 25. godisnjicu pokretanja projekta CARNet
Relevantnost: 18,7%
Novosti > Novosti > Slavimo 25. godisnjicu pokretanja projekta CARNet Na danasnji dan prije tocno 25 godina odrzan je prvi sastanak Odbora za Hrvatsku akademsku i istrazivacku mrezu – CARNet ciji je cilj bio...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=4144#mod_news
24 godine Interneta u Hrvatskoj
Relevantnost: 18,7%
Novosti > Novosti > 24 godine Interneta u Hrvatskoj Na danasnji dan prije tocno 24 godine uspostavljena je prva medunarodna komunikacijska veza koja je CARNetov cvor u Zagrebu povezala s Austrijom. Time je zapocelo doba...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=4201#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2010.pdf
Relevantnost: 18,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2010.pdf Document 1. UVOD52. PRISTUP INTERNETU82.12.22.32.42.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5STALNA VEZANADZOR I ODRAVANJEMRENE USLUGEPRISTUP POJEDINANIH KORISNIKA CARNET...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1237&dm_det=1#mod_docman
E-usluge za poslovanje
Relevantnost: 18,5%
Rezultati > E-usluge za poslovanje > E-usluge za poslovanje Kako bi se povecala opca kvaliteta i ucinkovitost poslovanja skola, sigurnost pohrane dokumenata, samo poslovanje ucinilo transparentnije i u konacnici jednostavnije i...
www.carnet.hr/e-skole/digitalno_zrela_skola/e-usluge
GrowCERT
Relevantnost: 18,5%
EU programi i projekti > GrowCERT > GrowCERT Projekt GrowCERT, koji CARNET provodi s ciljem jacanja kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljsanja suradnje na nacionalnoj i europskoj razini, sufinanciran je sredstvima Europske...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/GrowCERT
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2003.pdf
Relevantnost: 18,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2003.pdf Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2003. GODINUHRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREA CARNetGODINJE IZVJEE ZA 2003. GODINUSADRAJ:1. CARNet U 2003....
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1236&dm_det=1#mod_docman
Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII
Relevantnost: 18,2%
Novosti > Novosti > Predstavljanje CARNetovih projekata na savjetovanju Racunalo u skoli XIII Tradicionalno savjetovanje Racunalo u skoli XIII ove se godine od 27. do 29. rujna odrzalo u Šibeniku, s temom Informacijske i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=974#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije
Relevantnost: 18,2%
Novosti > Novosti > CARNet povezao vise od 1370 skola uz pomoc Ciscove tehnologije Tvrtka Cisco objavila je 9. prosinca 2009. kako je Hrvatska akademska i istrazivacka mreza (CARNet) prosirila svoju Cisco® IP mrezu nove...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1028#mod_news
Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s
Relevantnost: 18%
e-presso > Aktualno > Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet povecala je nedavno kapacitet IP veze prema sirokopojasnoj pan-europskoj mrezi...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3290#mod_news
Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s
Relevantnost: 18%
Novosti > Novosti > Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet povecala je nedavno kapacitet IP veze prema sirokopojasnoj pan-europskoj mrezi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3280#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Prilog 4-ESPD OBRAZAC 27-17.pdf
Relevantnost: 18%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 27-17 > Prilog 4-ESPD OBRAZAC 27-17.pdf Document Prilog 4: Standardni obrazac zaeuropsku jedinstvenu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=2011&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Administratori > Prirucnik za administratore imenika i resursa
Relevantnost: 18%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Administratori > Prirucnik za administratore imenika i resursa Document Administratorsko suelje CadminUpute za koritenjeCARNet Helpdesk | Upute za...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=337&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za Administratore
Relevantnost: 18%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za Administratore Document Administratorsko suelje CadminUpute za koritenjeCARNet Helpdesk | Upute za koritenje Cadmin suelja1SadrzajSadrzaj...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=335&dm_det=1#mod_docman
Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s
Relevantnost: 18%
Novosti > Novosti > Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet povecala je nedavno kapacitet IP veze prema sirokopojasnoj pan-europskoj mrezi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3280#mod_news
Odjel mrezne infrastrukture
Relevantnost: 18%
Organizacija > Odjel mrezne infrastrukture > Odjel mrezne infrastrukture Aktivnosti Odjela mrezne infrastrukture povezane su s izgradnjom i odrzavanjem infrastrukture mreze CARNET te uz istrazivanje i implementaciju novih...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/organizacija/omi
Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s
Relevantnost: 18%
e-presso > Aktualno > Kapacitet CARNetove medunarodne veze na GANT mrezu povecan na 20 Gbit/s Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet povecala je nedavno kapacitet IP veze prema sirokopojasnoj pan-europskoj mrezi...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3290#mod_news
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola
Relevantnost: 17,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola Document srednje skole-manji font za odobrenje:A5 19.11.2008 13:53 Page 1PITA SE JESU LI L33T, LOL I ROFL...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=256&dm_det=1#mod_docman
DUO.CARNET / TRIO.CARNET Plus
Relevantnost: 17,7%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > DUO.CARNET / TRIO.CARNET Plus DUO/TRIO.CARNET Plus je usluga sirokopojasnog pristup internetu koja se temelji na tehnologiji pristupa CARNET mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim...
www.carnet.hr/duocarnet
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > Sluzba za podrsku korisnicima > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola
Relevantnost: 17,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > Sluzba za podrsku korisnicima > letci za korisnike > CARNetove usluge za ucenike srednjih skola Document srednje skole-manji font za odobrenje:A5 19.11.2008 13:53 Page 1PITA...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=219&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > Prilog 2 DoN_5-17-ESPD OBRAZAC.pdf
Relevantnost: 17,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > Prilog 2 DoN_5-17-ESPD OBRAZAC.pdf Document Prilog 2: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1905&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_IBM_16-17.pdf
Relevantnost: 17,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 16-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_IBM_16-17.pdf Document Prilog 1.: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1948&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_F5_15-17.pdf
Relevantnost: 17,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 15-17 > Prilog_1-ESPD-obrazac_F5_15-17.pdf Document Prilog 1.: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1942&dm_det=1#mod_docman
E-mail
Relevantnost: 17%
E-mail > E-mail E-mail ili elektronicka posta je jedna od najjednostavnijih i najpopularnijih internetskih usluga. Ona omogucuje prijenos poruka putem Interneta, mahom tekstualnih, koristeci e-mail adrese u obliku...
www.carnet.hr/e-mail
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Izvjestaj_o_radu_CARNeta_u_2004_lipanj.pdf
Relevantnost: 17%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Izvjestaj_o_radu_CARNeta_u_2004_lipanj.pdf Document CARNetIzvjetaj za Upravno vijeeIzvjetaj o radu CARNeta za razdoblje od 1. sijenja do 30. lipnja 2004.Hrvatska...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=261&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNet letak za studente
Relevantnost: 17%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNet letak za studente Document carnet usluge_studenti_ispravak:A5 8.12.2009 11:33 Page 1Dragi studenti!Boli vas glava od novih, nepoznatih podataka i...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=781&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Prilog 2 DoN_17-17-ESPD OBRAZAC.pdf
Relevantnost: 16,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Prilog 2 DoN_17-17-ESPD OBRAZAC.pdf Document Prilog 2: Standardni obrazac zaeuropsku...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1968&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Prilog 2-DoN za prethodno savjetovanje ESPD 9-17.pdf
Relevantnost: 16,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 9-17 Nabava motornih vozila > Prilog 2-DoN za prethodno savjetovanje ESPD 9-17.pdf Document Prilog 2:...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1918&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > Prilog 1 ESPD OBRAZAC 22-17.pdf
Relevantnost: 16,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 22-17 > Prilog 1 ESPD OBRAZAC 22-17.pdf Document Prilog 1: Standardni obrazac zaeuropsku jedinstvenu...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1976&dm_det=1#mod_docman
Provjera ranjivosti
Relevantnost: 16,4%
Provjera ranjivosti > Provjera ranjivosti Provjera ranjivosti za ustanove clanice CARNET-aNacionalni CERT punopravnim ustanovama clanicama CARNET-a nudi uslugu Provjere ranjivosti (engl. Vulnerability Scanning) racunala i...
www.carnet.hr/provjera_ranjivosti

Relevantnost: 16,2%
Kronologija > 18@CN > 18@CN - 2009. godinasijecanjpokrenuta nova usluga Tele2CARNet, koja omogucuje bezicno spajanje na CARNet mrezu koristenjem HSPA, UMTS, EDGE i GPRS tehnologije mobilnog operatera Tele2, a dostupna je na...
www.carnet.hr/20/kronologija/18
Upute za korisnike
Relevantnost: 16,1%
Upute za korisnike > Upute za korisnike Sluzba za clanice ulazna je tocka za ustanove clanice, koje se svojim pitanjima i komentarima obracaju putem e-maila na szc@CARnet.hr ili putem telefona na 0800 227 638 (kucni 2).Sluzbu...
www.carnet.hr/sluzba_za_ustanove_clanice/upute_za_korisnike
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Dokumentacija o nabavi - 17-17-savjetovanje.pdf
Relevantnost: 16,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 17-17 > Dokumentacija o nabavi - 17-17-savjetovanje.pdf Document...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1964&dm_det=1#mod_docman

Relevantnost: 16,1%
Kronologija > 19@CN > 19@CN - 2010. godinasijecanjzapocela prva faza CARNetovog projekta "ICT Edu"sijecanjCARNet i Grad Opatija potpisali su sporazum o poslovno-tehnickoj suradnjisijecanjpotpisan Sporazum o...
www.carnet.hr/20/kronologija/19
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Portal za skole
Relevantnost: 16%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Portal za skole Document CARNetov Portal zakolesvibanj 2010.Osnovne informacije http://www.skole.hr pokrenut u...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=755&dm_det=1#mod_docman
Propozicije natjecanja
Relevantnost: 16%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > AMORES > AMORES natjecanje e-artefakata > Propozicije natjecanja > Propozicije natjecanja AMORES e-artefacts competition (AMORES - natjecanje e-artefakata) je medunarodno natjecanje...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/amores/propozicije_natjecanja
Online Educa Berlin 2008
Relevantnost: 16%
e-presso > E-ucenje > Online Educa Berlin 2008 S obzirom da je ponovno uspjela nadmasiti proslogodisnji rekord po broju sudionika, mogli bismo reci da je najveca medunarodna konferencija o e-ucenju Online Educa postala...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=782#mod_news
Sajam internetskih projekata
Relevantnost: 15,5%
Novosti > Novosti > Sajam internetskih projekata 17. lipnja u prostorijama Tehnickog muzeja Zagreb odrzat ce se sajam internetskih projekata odabranih u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet!. Pozivaju se sve...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=110#mod_news
Sajam internetskih projekata
Relevantnost: 15,5%
Novosti > Novosti > Sajam internetskih projekata 17. lipnja u prostorijama Tehnickog muzeja Zagreb odrzat ce se sajam internetskih projekata odabranih u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet!. Pozivaju se sve...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=110#mod_news
Odrzan sajam internetskih projekata
Relevantnost: 15,5%
Novosti > Novosti > Odrzan sajam internetskih projekata U sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! u Tehnickom muzeju u Zagrebu jucer je odrzan sajam internetskih projekata na kojem je svoje projekte potencijalnim...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=111#mod_news
Opisi predavanja
Relevantnost: 15,4%
CARNET-ova dogadanja > Nastup CARNET-a na sajmu Info 2012 > Opisi predavanja > Opisi predavanja E-knjige u CARNetu cetvrtak, 15.11., 14:30-15:00 U nizu usluga koje CARNet nudi obrazovnoj zajednici od osnovne skole do...
www.carnet.hr/info2012/opisi_predavanja
Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam
Relevantnost: 15,4%
Novosti > Novosti > Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam Zagrebacki velesajam i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet od 15. do 17. studenog 2012. godine organiziraju sajam...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2455#mod_news
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_o_mrezi.pdf
Relevantnost: 15,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_o_mrezi.pdf Document Upravljanje mreznom opremom isustavom za upravljanje i nadzor mrezePrirunik za e-kole tehniareZagreb,...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1808&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2012.pdf
Relevantnost: 15,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2012.pdf Document 2-Uvod...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1370&dm_det=1#mod_docman
Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam
Relevantnost: 15,4%
e-presso > Izdvajamo > Obiljezavanje 20 godina Interneta u Republici Hrvatskoj i INFO sajam Zagrebacki velesajam i Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet od 15. do 17. studenog 2012. godine organiziraju sajam...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2463#mod_news
Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima
Relevantnost: 15%
e-presso > E-ucenje > Prosirena usluga e-Tecajeva za nastavno osoblje u skolama i na fakultetima e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=932#mod_news
Statut CARNeta
Relevantnost: 15%
Organizacija > Dokumenti > Statut > Statut CARNeta Na temelju Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istrazivackoj mrezi – CARNet (NN 23/15) (u daljnjem tekstu: Uredba),...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumenti/statut
OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi
Relevantnost: 15%
e-presso > Aktualno > OptiCARNet - nova usluga pristupa CARNet mrezi Svim korisnicima CARNet usluga od nedavno je omogucena i usluga OptiCARNet koja nudi mogucnost spajanja na CARNetovu mrezu koristenjem ADSL2+ tehnologije koju...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=760#mod_news
Susret alumna E-learning akademije s Georgeom Siemensom
Relevantnost: 14,3%
E-learning akademija > Alumni > Susret alumna E-learning akademije s Georgeom Siemensom U sklopu konferencije 13. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2011 odrzalo se i zanimljivo dogadanje namijenjeno alumnima CARNetove...
www.carnet.hr/ela/alumni?news_id=1924#mod_news
Susret alumna E-learning akademije s Georgeom Siemensom
Relevantnost: 14,3%
e-presso > E-ucenje > Susret alumna E-learning akademije s Georgeom Siemensom U sklopu konferencije 13. CARNetove korisnicke konferencije CUC 2011 odrzalo se i zanimljivo dogadanje namijenjeno alumnima CARNetove E-learning...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=1924#mod_news
HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena
Relevantnost: 14,3%
Novosti > Novosti > HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena CARNet, zaduzen za upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske, tj. vrsnom "hr" domenom, produljio je do...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=169#mod_news
Imate li svoju osobnu internetsku stranicu?
Relevantnost: 14,3%
Novosti > Novosti > Imate li svoju osobnu internetsku stranicu? Ukoliko do sada jos ne posjedujete svoju osobnu stranicu, a rado biste sudjelovali u ovogodisnjem Webfestivalu, podsjecamo da je CARNet svim korisnicima from.hr...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3707#mod_news
CARNet u 2003.
Relevantnost: 14,3%
Novosti > Novosti > CARNet u 2003. CARNet je 22. prosinca odrzao u svojim prostorijama u Sveucilisnom racunskom centru SRCE-u u Zagrebu Bozicnu party pressicu na kojoj je gospoda Vesna Vrga, zamjenica ravnateljice CARNeta,...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=166#mod_news
Hosting usluga za srednje i osnovne skole (HUSO)
Relevantnost: 14,3%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Hosting usluga za srednje i osnovne skole (HUSO) Hosting usluga za srednje i osnovne skole CARNET-ova je usluga u sklopu koje se svim skolama, njihovim zaposlenicima, nastavnicima i...
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole
HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena
Relevantnost: 14,3%
Novosti > Novosti > HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena CARNet, zaduzen za upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske, tj. vrsnom "hr" domenom, produljio je do...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=169#mod_news
CARNet u 2003.
Relevantnost: 14,3%
Novosti > Novosti > CARNet u 2003. CARNet je 22. prosinca odrzao u svojim prostorijama u Sveucilisnom racunskom centru SRCE-u u Zagrebu Bozicnu party pressicu na kojoj je gospoda Vesna Vrga, zamjenica ravnateljice CARNeta,...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=166#mod_news
O TRIO.CARNet Plus usluzi
Relevantnost: 14,3%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > O TRIO.CARNet Plus usluzi > O TRIO.CARNet Plus usluzi TRIO.CARNet Plus usluga je nastala nadogradnjom na DUO.CARNet Plus uslugu te osim pristupa CARNet mrezi putem ADSL tehnologije i telefona...
www.carnet.hr/duocarnet/o_usluzi_triocarnet
Imate li svoju osobnu internetsku stranicu?
Relevantnost: 14,3%
Novosti > Novosti > Imate li svoju osobnu internetsku stranicu? Ukoliko do sada jos ne posjedujete svoju osobnu stranicu, a rado biste sudjelovali u ovogodisnjem Webfestivalu, podsjecamo da je CARNet svim korisnicima from.hr...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3707#mod_news
Vodeci ISP-ovi zajedno u akciji
Relevantnost: 13,9%
Novosti > Novosti > Vodeci ISP-ovi zajedno u akciji CARNet je prigodnom konferencijom za novinare 27. veljace, na dan kada je Hrvatska dobila vrsnu .hr domenu, upoznao javnost s akcijom 10@HR -Vrijeme je za Interent!. Tom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=65#mod_news
Vodeci ISP-ovi zajedno u akciji
Relevantnost: 13,9%
Novosti > Novosti > Vodeci ISP-ovi zajedno u akciji CARNet je prigodnom konferencijom za novinare 27. veljace, na dan kada je Hrvatska dobila vrsnu .hr domenu, upoznao javnost s akcijom 10@HR -Vrijeme je za Interent!. Tom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=65#mod_news
Savjeti za sigurno surfanje
Relevantnost: 13,4%
e-presso > Sigurnost > Savjeti za sigurno surfanje Danas se veliki broj korisnika sluzi Internetom. Nazalost, velik postotak navedenih korisnika nije upoznat s temeljnim stavkama sigurnosne prakse prilikom koristenja...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=1114#mod_news
CARNet povezao vise od 1370 skola
Relevantnost: 13,2%
e-presso > Izdvajamo > CARNet povezao vise od 1370 skola Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet prosirila je svoju Cisco® IP mrezu nove generacije kako bi povezala 1376 obrazovnih ustanova sirom Hrvatske. U sklopu...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1029#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,2%
e-presso > Aktualno > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzao se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2255#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,2%
Novosti > Novosti > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzat ce se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2193#mod_news
Tutori i predavaci
Relevantnost: 13,2%
E-learning akademija > Tutori i predavaci > Tutori i predavaci Nastavu E-learning akademije vodili su tutori i gostujuci predavaci.U nastavku je popis tutora i predavaca koji su kroz dosadasnje generacije ELA-e vodili online i...
www.carnet.hr/ela/tutor
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,2%
Novosti > Novosti > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzat ce se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2193#mod_news
Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza
Relevantnost: 13,2%
e-presso > Aktualno > Okrugli stol o koristenju drustvenih mreza U organizaciji Hrvatske akademske i istrazivacke mreze – CARNet, 31. svibnja s pocetkom u 13:00 sati, odrzao se okrugli stol pod nazivom...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2255#mod_news
Sastanak predstavnika Nacionalnog CERT-a i Registra.hr domena sa slovenskim kolegama
Relevantnost: 13,2%
Novosti > Novosti > Sastanak predstavnika Nacionalnog CERT-a i Registra.hr domena sa slovenskim kolegama 26. ozujka 2014. godine predstavnici Nacionalnog CERT-a i Registra .hr domena iz Hrvatske akademske i istrazivacke mreze -...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3104#mod_news
15 godina Interneta u Republici Hrvatskoj
Relevantnost: 12,7%
Novosti > Novosti > 15 godina Interneta u Republici Hrvatskoj Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet 17. studenog 2007. godine obiljezava 15. godisnjicu uspostave prve medunarodne komunikacijske veze koja je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=544#mod_news
Povijest CARNET-a
Relevantnost: 12,7%
O CARNET-u > Povijest CARNET-a > Povijest CARNET-a UstanovaIdeja o uvodenju Interneta u Republici Hrvatskoj rodila se 1991. godine. Te je godine Ministarstvo znanosti i tehnologije na inicijativu Predraga Palea pokrenulo...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/povijest_carneta
Abuse sluzba
Relevantnost: 12,7%
Abuse sluzba > Abuse sluzba Svaki davatelj internetskih usluga ima svoju Abuse sluzbu (abuse eng. zloupotreba, krsenje sklopljenog dogovora). Abuse sluzba bavi se zaprimanjem i obradom prijava incidenata u kojima sudjeluju...
www.carnet.hr/abuse
15 godina Interneta u Republici Hrvatskoj
Relevantnost: 12,7%
Novosti > Novosti > 15 godina Interneta u Republici Hrvatskoj Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet 17. studenog 2007. godine obiljezava 15. godisnjicu uspostave prve medunarodne komunikacijske veze koja je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=544#mod_news

Relevantnost: 12,4%
Kronologija > 16@CN > 16@CN - 2007. godinaveljaca19. veljace pokrenuta nova usluga pristupa Internetu XCARNet, koja omogucuje pojedinacni sirokopojasni pristup CARNet mrezi putem infrastrukture kabelske televizijeozujak1....
www.carnet.hr/20/kronologija/16
O DUO.CARNet Plus usluzi
Relevantnost: 12,4%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > O DUO.CARNet Plus usluzi > O DUO.CARNet Plus usluzi Koristeci tehnologiju sirokopojasnog pristupa mrezi, CARNet je u suradnji s tvrtkom Iskon omogucio korisnicima alternativnu metodu pojedinacnog...
www.carnet.hr/duocarnet/o_usluzi
e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi
Relevantnost: 12,4%
Novosti > Novosti > e.T. - e.Tecajevi za primjenu u nastavi e.T. – e.Tecajevi za primjenu u nastavi naziv je usluge koju je CARNetov edukacijski centar s pocetkom i ove skolske/akademske 2009/10. godine namijenio za...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=929#mod_news
Edukacijski sadrzaji i alati
Relevantnost: 12,4%
Popis usluga - Edukacijski sadrzaji i alati > Edukacijski sadrzaji i alati CARNet svojim korisnicima daje na koristenje mnostvo edukacijskih sadrzaja i alata: Edu.Hr portal Centralno mjesto za pristup edukacijskim uslugama koje...
www.carnet.hr/edukacija/edukacijski_sadrzaji_i_alati
Studiranje u Hrvatskoj i Europi
Relevantnost: 11,7%
e-presso > Preporucujemo > Studiranje u Hrvatskoj i Europi Institut za razvoj obrazovanja ovih je dana objavio popis s vise od 600 korisnih internetskih stranica i portala o mogucnostima studiranja u...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=775#mod_news
Primjena podcastinga u nastavi
Relevantnost: 11,7%
Primjena podcastinga u nastavi > Primjena podcastinga u nastavi Autor: Vlatka Zahirovic Što je podcasting?Podcasting je usluga Interneta koja omogucava pretplatu i preuzimanje digitalnih audio sadrzaja (podcasta) putem...
www.carnet.hr/ela/alumni/izdvajamo/podcasting
Koji su uvjeti koristenja Stick2CARNET usluge i gdje su dostupni?
Relevantnost: 11,7%
Stick2CARNet > Pitanja i odgovori > Koji su uvjeti koristenja Stick2CARNET usluge i gdje su dostupni? Uvjeti koristenja usluge Stick2CARNET dostupni su svim korisnicima u T-Centrima, kod ovlastenih T-Mobile partnera i na...
www.carnet.hr/stick2carnet/faq?faq_id=408#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > pilot-multicast-reggie-corect.pdf
Relevantnost: 11,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > pilot-multicast-reggie-corect.pdf Document Projekt: Multicast pilotNastavak rada projekta GigaCARNet(podprojekt GC-Video)Nositelji projekta: CARNet i...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=1011&dm_det=1#mod_docman
Misljenje korisnika - modul 1
Relevantnost: 11,7%
ICT Edu > Misljenje korisnika > Misljenje korisnika - modul 1 Ova edukacija je jos jedan primjer kako je cjelozivotno obrazovanje nuznost, osobito u ovo vrijeme brzih promjena. Branka JedvajOŠ Bistra Pohvalno i potrebno...
www.carnet.hr/ictedu/misljenje_korisnika
Nova generacija GANT projekta
Relevantnost: 11,7%
e-presso > Preporucujemo > Nova generacija GANT projekta Pocetkom svibnja pokrenuta je nova generacija GÉANT projekta – GÉANT4, koji ce se odvijati pod okriljem FPA-e (engl. Framework Partnership Agreement)...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=3603#mod_news
Povezivanje osnovnih i srednjih skola u CARNet mrezu
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Povezivanje osnovnih i srednjih skola u CARNet mrezu U sklopu INFO sajma 2005., 9. studenog, na Zagrebackom Velesajmu odrzana je svecana press konferencija CARNeta, povodom projekta povezivanja osnovnh i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=390#mod_news
O MobileCARNet usluzi
Relevantnost: 11,7%
MobileCARNet > O MobileCARNet usluzi > O MobileCARNet usluzi Obzirom na sve vecu potrebu za mobilnoscu korisnika prilikom pristupa CARNet mrezi kao alternativne metode pristupa koje zadovoljavaju navedeni zahtjeve nametnule su...
www.carnet.hr/mobile/sustav
O sustavu CARNetovih modemskih ulaza
Relevantnost: 11,7%
O CMU sustavu > O sustavu CARNetovih modemskih ulaza Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima. Tehnicki podaciTelefonski brojBroj modemskih ulaza076 767676 210 Prilikom spajanja na CMU u postavkama veze...
www.carnet.hr/carnetovi_modemski_ulazi/o_cmu_sustavu
O Mobile CARNET usluzi
Relevantnost: 11,7%
Mobile / A1 na bonove CARNET > O Mobile CARNET usluzi > O Mobile CARNET usluzi Obzirom na sve vecu potrebu za mobilnoscu korisnika prilikom pristupa CARNET mrezi, kao alternativne metode pristupa koje zadovoljavaju...
www.carnet.hr/mobile-a1/o_usluzi_mobilecarnet
Potpisani prvi ugovori u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet!
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Potpisani prvi ugovori u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! U sklopu natjecaja 10@HR - Vrijeme je za Internet!, kojeg je 28. veljace 2003. CARNet pokrenuo kao dio istoimene akcije, voditelji...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=154#mod_news
Nova generacija GANT projekta
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Nova generacija GANT projekta Pocetkom svibnja pokrenuta je nova generacija GÉANT projekta – GÉANT4, koji ce se odvijati pod okriljem FPA-e (engl. Framework Partnership Agreement) u vise...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3594#mod_news
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > pilot-multicast-reggie-corect.ppt
Relevantnost: 11,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > pilot-multicast-reggie-corect.ppt Document /srv/var/upload/javniweb/docman/180/1/pilot-multicast-reggie-corect.pptProjekt: Multicast pilotNastavak rada projekta GigaCARNet...
www.carnet.hr/dokumenti_int?dm_document_id=180&dm_det=1#mod_docman
Webmail
Relevantnost: 11,7%
Webmail > Webmail CARNET svojim korisnicima nudi uslugu webmaila. Webmail je klijent za elektronicku postu temeljen na web tehnologiji, koji za dohvat elektronicke poste koristi IMAP servis (Internet Message...
www.carnet.hr/webmail
Veliki uspjeh natjecaja 10@HR
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Veliki uspjeh natjecaja 10@HR U sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! zabiljezili smo izvrstan odaziv predlagaca internetskih projekata - prikupljeno oko 280 prijedloga web projekata. U sklopu akcije...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=77#mod_news
Posebna dogadanja
Relevantnost: 11,7%
CARNET-ova dogadanja > Nastup CARNET-a na sajmu Info 2012 > Posebna dogadanja > Posebna dogadanja U okviru CARNetovog nastupa na INFO sajmu posebno izdvajamo sljedeca dogadanja:  Obiljezavanje 20 godina Interneta u RH...
www.carnet.hr/info2012/posebna_dogadjanja
Potpisani prvi ugovori u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet!
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Potpisani prvi ugovori u sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! U sklopu natjecaja 10@HR - Vrijeme je za Internet!, kojeg je 28. veljace 2003. CARNet pokrenuo kao dio istoimene akcije, voditelji...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=154#mod_news
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,7%
e-presso > Aktualno > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u,...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=874#mod_news
Veliki uspjeh natjecaja 10@HR
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Veliki uspjeh natjecaja 10@HR U sklopu akcije 10@HR - Vrijeme je za Internet! zabiljezili smo izvrstan odaziv predlagaca internetskih projekata - prikupljeno oko 280 prijedloga web projekata. U sklopu akcije...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=77#mod_news
Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Natjecanje webova skola u CARNetovom CMS-u Portal za skole ce pocetkom sljedece skolske godine pokrenuti natjecanje za izbor najboljih i najkorisnijih webova skola izradenih u CARNetovom CMS-u, jednostavnom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=871#mod_news
Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Produljene prijave na E-tecaj za e-mentore Produljene su prijave na E-tecaj za e-mentore. Tecaj ce s odrzavanjem zapoceti 19. sijecnja 2009., a prijave ce biti otvorene do 18. sijecnja 2009. Prijaviti se mozete...
www.carnet.hr/onlinetecajevi/vijesti?news_id=781#mod_news
Povezivanje osnovnih i srednjih skola u CARNet mrezu
Relevantnost: 11,7%
Novosti > Novosti > Povezivanje osnovnih i srednjih skola u CARNet mrezu U sklopu INFO sajma 2005., 9. studenog, na Zagrebackom Velesajmu odrzana je svecana press konferencija CARNeta, povodom projekta povezivanja osnovnh i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=390#mod_news
11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009
Relevantnost: 11,7%
e-presso > Izdvajamo > 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009 Danas je u sjedistu Hrvatske akademske i istrazivacke mreze - CARNet  svecano zapocela 11. CARNetova korisnicka konferencija CUC 2009...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=1005#mod_news
ACDC projekt objavio Portal zajednice
Relevantnost: 10,6%
e-presso > Preporucujemo > ACDC projekt objavio Portal zajednice Objavljen je Portal zajednice u okviru ACDC (Advanced Cyber Defence Centre) projekta koji potencijalnim partnerima omogucuje da se online prijave za sudjelovanje...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=3357#mod_news
ACDC projekt objavio Portal zajednice
Relevantnost: 10,6%
Novosti > Novosti > ACDC projekt objavio Portal zajednice Objavljen je Portal zajednice u okviru ACDC (Advanced Cyber Defence Centre) projekta koji potencijalnim partnerima omogucuje da se online prijave za sudjelovanje u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3315#mod_news
ACDC projekt objavio Portal zajednice
Relevantnost: 10,6%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > ACDC projekt objavio Portal zajednice Objavljen je Portal zajednice u okviru ACDC (Advanced Cyber Defence Centre) projekta koji potencijalnim...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc?news_id=3315#mod_news
ACDC projekt objavio Portal zajednice
Relevantnost: 10,6%
EU programi i projekti > Zavrseni projekti > Centar za naprednu racunalnu zastitu > ACDC projekt objavio Portal zajednice Objavljen je Portal zajednice u okviru ACDC (Advanced Cyber Defence Centre) projekta koji potencijalnim...
www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/acdc?news_id=3315#mod_news

podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju