logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www / Mapa weba

Mapa weba

   Naslovnica  
  Prikaz multimedijalnih elemenata  
    Tekst  
    Zvuk  
    Grafika  
    Video  
    Animacija  
  Popis alata  
    Komercijalni  
    Besplatni  
  Izvedbeni postupak  
    Priprema materijala  
      Fotoaparat  
      Scanner  
      Kamera  
      Diktafon  
      CD ROM  
    Obrada materijala  
      Obrada slike  
      Obrada zvuka  
      Obrada videa  
    Izrada materijala  
      Izrada animacije  
      Animiranje teksta  
      Izrada video spota  
    Kompresija materijala  
  Optimizacija  
    grafičkih elemenata  
    video materijala  
    audio materijala  
  Zaštita materijala  
    Arhiveri  
    PDF dokumenti  
    Login moduli  
    Desni klik i Save As  
  Video i audio streaming  
  Simulacije  
  Primjeri uporabe multimedijalnih elemenata  
  Preporuke korisnicima  
  Repozitorij multimedijalnih elemenata  
  Izrada najmenskog pdf-a  
  Postupak spajanja i transfer multimedijslnih podataka FTP protokolom   
  Tutorijali  
  Česta pitanja  
  Pojmovnik  
  Linkovi na srodne sadržaje  
  Multimedija u svrhu edukacije  
  Metode multimedijske simulacije programirljivom slikom   
  Standardi  
  Dostignuća i suvremeni razvoj  
    Novosti u svijetu  
  Forum  
  Mapa weba  
  O nama  
  Kontakti  
 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka