logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www / Izvedbeni postupak / Priprema materijala / Diktafon

Diktafon

 

POSTUPAK SPAJANJA DIKTAFONA NA RAČUNALO

Digitalni diktafon spaja se na računalo pomoću USB kabla (slika desno). Kada imate već snimljen neki zvučni zapis veoma jednostavno možete ga prebaciti na Vaše računalo. Prije prebacivanja podataka potrebno je instalirati potrebne drivere koje ste dobili s Vašim diktafonom. Nakon što umetnete CD u CD-ROM čitač, instalacijski program će se automatski pokrenuti. U suprotnom kliknite na gumb START i odaberite RUN (pokreni).
Odaberite D (ili drugu slovnu oznaku vašeg CD-ROM čitača) :/setup.exe u prozoru za dijalog OPEN te kliknite OK i slijedite daljnje upute i Vaše računalo je spremno za prebacivanje podataka sa diktafona.POSTUPAK PREBACIVANJA MATERIJALA NA RAČUNALO

Nakon što ste instalirali potreban software provjerite da diktafon nije u uporabi te da nije uključena funkcija hold. Umetnite konektor A USB kabela u USB priključak na Vasem računalu ili USB konektoru te priključite konektor B na priključak za računalo na diktafonu (slika gore). Svakako gurnite do kraja u priključke i na zaslonu diktafona pojavit će se poruka da je ispravno spojen. Nakon što je diktafon spojen na računalo program koji ste dobili sa vašim diktafonom trebao bi se automatski pokrenuti. Kod prvog spajanja to može potrajati i nekoliko minuta. Ne koristite niti jedan drugi kabel osim originalnog te nikada ne isključujte USB kabel prije nego što je prijenos podataka u potpunosti izvršen. U protivnom podaci će biti trajno izgubljeni.


 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka