logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www / Preporuke korisnicima

Preporuke za izradu materijala

 

Video
 1. DivX codec s pripadajućim playerom možete pronaći na adresi www.divx.com. Na raspolaganju su ukupno tri verzije programa. Prva je besplatna, ali ima mogućnost samo dekodiranja DivX zapisa, a ne i stvaranja vlastitih. Druga može i kodirati DivX zapise, ali je ad-supported, što znači da sam program nećete platiti ali će on tijekom rada prikazivat reklame. Konačno postoji i treća verzija koju možete platit 30 dolara kako biste dobili punu funkcionalnost DivX-a i izbjegli prikazivanje reklama tijekom kodiranja sadržaja u DivX format.
 2. Windows Media Player sam po sebi ne podržava prikaz DivX-a. Ako ste to pokušali učiniti, Windows Media Player pokušat će s Microsoftovog web-a skinut novi codec, no tamo neće uspjeti pronaći codec za DivX. Stoga morate posjetiti web stranicu DivX-a i sami ga ručno instalirati - nakon toga, DivX će se udomaćiti i u Media Playeru.
 3. DivX je kompatibilan sa svojim starijim verzijama utoliko što DivX codec verzije 5 može prikazivat DivX film kodiran verzijom 3 ili 4. No, ako na računalu imate instaliran DivX codec verzije 4, nećete moći gledati DivX zapise napravljene novijom verzijom - uzrok tome su velike promjene u tehnologiji koju DivX koristi za bolje sažimanje videozapisa u novoj verziji.
Zvuk
 1. Iako, dakako, može svirati MP3 datoteke, Windows Media Player u verzijama 8 i 9 ne omogućava kodiranje glazbenih zapisa u ovaj format, već isključivo u WMA. No, na raspolaganju su komercijalni dodaci poput Cyberlinkovog PowerEncodera (www.cyberlink.com) i Intervideovog MP3 Xpacka (www.intervideo.com) koji mu dodaju ovu funkcionalnost..
 2. Želite Ii neki glazbeni zapis kodirati u WMA format, bolju kvalitetu dobit ćete ako pronađete glazbeni CD s tom pjesmom pa obavite izravnu pretvorbu WMA formata nego ako se odlučite za automatsku konverziju MP3 datoteke u WMA. Budući da je već i MP3 datoteka bila sažeta korištenjem lossy sažimanja, prilikom postupka pretvaranja u WMA mogla bi još malo izgubiti na kvaliteti, no razlike će ionako biti potpuno nečujne većini slušatelja.
 3. Da biste pratili Internet streaming, morate, dakako, tijekom cijelog prijenosa biti spojeni na Internet. Streaming sadržaji u pravilu se bez posebnih programa ne mogu pohranjivati u datoteku na lokalnom računalu, niti se mogu gledati u offline načinu (dok nije ostvarena veza s Internetom).
 4. Premda većina programa za snimanje glazbenih CD-a omogućava izravno snimanje i iz MP3 ili WMA datoteka (pri čemu sami obavljaju dekodiranje i dekompresiju MP3-a ili WMA prije snimanja), time nije dobivena kvaliteta snimke originalnog CD-a jer su ove datoteke već bile sažete lossy kompresijom. Stoga je uvijek bolje - imate Ii originalni glazbeni zapis na CD-u - vlastite kompilacije raditi korištenjem isključivo WAV datoteka. Nakon "zaprženog" CD-a njih ionako možete izbrisati s diska.
 5. Za kodiranje zvuka koriste se programi nazvani - koderi. Prilikom reprodukcije zvuka potrebno je dekodirati zvučni zapis, a to obavljaju, dakako, dekoderi. Stoga ćete se često susresti s pojmom Codec (coder/decoder), koji označava programsku aplikaciju koja - potpuno transparentno za samog korisnika - u realnom vremenu, dok uživate u glazbi, obavlja dekodiranje zvuka. Za svaki format zapisa glazbe potrebno je na računalu imati instaliran odgovarajući codec.
 6. Budući da MIDI datoteke sadrže samo informacije o notama i vrstama instrumenata pomoću kojih treba odsvirati pojedinu notu, MIDI ne može podržati snimanje glasa, ni bilo koje druge vrste zvuka koja ne predstavlja čistu glazbu.
 7. Čak i ako niste glazbenik pa vas MIDI kao takav ne zanima, evo ipak jednog praktičnog razloga zašto biste mogli poželjeti koristiti MIDI datoteke: mnogi mobilni telefoni već imaju mogućnost reprodukcije višeglasnih MIDI melodija - umjesto onih pištavih i iritirajućih melodija na kakve smo na njima navikli.

Animacija

 1. Radi lakšeg upravljanja animacijom, pojedine elemente postavljamo u zasebne layere i na taj način omogućavamo da ih animiramo svakog zasebno. U slučaju da se dva objekta u istom layeru preklope dolazi do spajanja ta dva objekta u jedan,..
 2. U Flash animacije je moguće ubacivati datoteke stvorene u drugim aplikacijama. Datoteke koje se unose u animaciju su najčešće slike raznih formata.

Slika

 1. Treba izbjegavati slike velikih formata ili ih postaviti na zasebnu stranicu kako bi korisnik imao izbor dali će učitavati sliku ili ne. Naime, u malim formatima (npr 3x4cm) slika će izgledati jednako dobro neovisno da li je u TIFF formatu na višoj rezoluciji (300dpi) ili u JPEG formatu u nižoj rezoluciji (96dpi).
 2. Kod postavljanja thumbnaila poželjno je korisnika uputiti i na veličinu slike koju namjerava učitati.
 3. Slike koje se koriste kao pozadine trebale bi biti vrlo malih veličina (ispod 10K) i u GIF formatu kako bi se omogućilo njhovo brzo učitavanje.
 4. Kod odvaživanja na slikovne pozadine treba misliti i na elemente koji će doći povrh toga (druge slike, tekst...) jer loša pozadina može natjerati korisnika da odmah odustane.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka