logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www / Popis alata

ALATI ZA IZRADU MULTIMEDIJALNIH ELEMENATA

 

Zatvoreni kôd - komercijalni alati

Do prije nekoliko godina zatvoreni kôd bio je dio komercijalnog razvoja pod kojim podrazumijevamo da kupac prilikom kupnje dobije samo binarnu verziju računalnog programa koji licenciran isključuje pristup samom kôdu programa, bilo kakve prepravke, promjene tehničke prirode i naravno umnažanja istog, čime je licencom zatvorena mogućnost uređivanja i kompajliranja kôda kupljenog programa.

Izvorni kôd nekog programa tako postaje tržišna tajna korporacije čiji programeri pišu program, a jedini koji mogu dobiti segmente programskog kôda na korištenje su određeni fakulteti koji s korporacijom potpisuju posebne ugovore. U tom slučaju je dozvoljena upotreba nekih dijelova kôda striktno u istraživačke svrhe što je definirano ugovorom.

 

Otvoreni kôd - besplatni alati

Svaki prosječni korisnik računala podrazumijeva da je tehnološki napredak ubrzan i da svaka kupnja kako računala ili bilo koje periferije tako i programa u nekom kratkom periodu zahtijeva promjenu.

Učestale su i pojave neoptimizacije rada u programima pri prelasku s različitih verzija operativnih sistema, a proizvođač i vlasnik programa vam brani da jedan kupljeni program instalirate na dva računala koja posjedujete bez obzira što bi vam to olakšalo stvari i sve to dovodi do pitanja je li stvarno sve to potrebno.

Zamislite sustav u kojem slobodno nadograđujete verziju svog programa kojeg ste besplatno i sasvim legalno skinuli s interneta, jasno pridržavajući se licence tog programa, možete ga slobodno instalirati na računalo na poslu, obiteljsko računalo kod kuće i na prijenosno računalo koje povremeno koristite na službenim putovanjima. I još k tome imate pristup izvornom kôdu za eventualne prepravke i modifikacije koje su prepuštene vama na volju.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka