logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www / Optimizacija / grafičkih elemenata

 

 

Optimizacija grafičkih elemenata za web

 

Što je optimizacija grafike? Optimizirati grafiku za Web znači smanjiti izlaznu veličinu slikovnih datoteka uz što manji gubitak kvalitete istih. Današnji standardi web stranica iziskuju pomno promišljenu kompresiju grafičkih datoteka. Svrha ovog rada je prikaz alata i metoda pomoću kojih je moguće postići najbolji odnos “težine” datoteke i kvalitete prikaza iste. Veličina slike se može smanjiti na sljedeće načine:

 

1.         Kompresijom

2.         Smanjivanjem dimenzija slike,

3.         Smanjivanjem rezolucije slike

4.         Smanjivanjem broja boja u slici.

 

 

1.        Kompresija: alogoritmi za kompresiju se koriste da bi zapisali što kompaktnije prezentacije iste informacije, drugim riječima da bi sa što manje informacija prikazali istu stvar

 

2.        Dimenzije slike trebaju biti pažljivo odabrane. Najjednostavniji način da u nekom programu za obradu slika izvršite podešavanje dimenzija.

 

3.        Rezoluciju slike predstavlja broj točaka po kvadratnom inču (dpi – dots per inch). Što je broj točaka veći veličina slika je veća, i obrnuto što je broj točaka manji to je slika manja (zbog broja bitova potrebnih za zapis po pojedinom inču). Naravno pri tome treba znati da se smanjenjem rezolucije gubi i na kvaliteti slike. Tako da je odnos između kvalitete slike i njene rezolucije obrnuto proporcionalan, te zbog toga podešavanje rezolucije predstavlja kompromis. Rezolucija monitora je podešena na 72 dpi-a, stoga se preporuča njeno korištenje u prikazu grafičkih elemenata na Web-u.

 

4.        Smanjivanje broja boja u slici je također korisna tehnika za optimizaciju grafičkih elemenata. Smanjivanje broja boja prisutnih na slici do prihvatljivog nivoa, tj. do nivoa gdje se ne gubi mnogo na jasnoći slike, je najbolji način da izvršite optimizaciju.

 

Izgled slike na Web-u također zavisi od kompjuterske platforme, monitora, grafičke kartice, operativnog sistema i browser-a koji će se koristiti za prikaz slike. Potrebno je izvršiti prikazivanje slike na različitim browser-ima, na različitim kompjuterskim platformama sa različitim sistemima boja da bi vidjeli kako će se ponašati vaša slika na Web-u.

 

 

 

 

 

Programi za optimizaciju grafičkih elemenata

 

Danas na tržištu postoji mnoštvo alata su namijenjeni za optimizaciju grafičkih elemenata. Dijele se na Open Source alate i komercijalne alate. Najpoznatiji među komercijalnim alatima su svakako Adobe Photoshop, Adobe ImageReady i Macromedia Fireworks. Oba programa osiguravaju  sve što vam je potrebno da bi Vašu sliku uredno pripremili za prikazivanje na Web-u. Program Adobe ImageReady u kombinaciji sa programom Adobe Photoshop sjajno odrađuje posao optimizacije. Među Open Source alatima među najpoznatjiima su Ignite i Gimp.

 

Macromedia Fireworks

 

Macromedia Fireworks je zamišljen kao kompletno rešenje, za rad „od nule”. Osnovna ideja autora ovog programa bila je da dizajner koji izrađuje grafiku za neku Internet prezentaciju, osim Fireworksa, nema potrebu za nekim drugim programom. Gledano sa te točke, Fireworks može monogo toga ponuditi. Izdvaja se možda najboljim mogućnostima za izradu GIF animacija. Može se definirati samo početni i krajnji frame i pustiti da Fireworks generira sve međuframeove, ili ručno crtati frame po frame. Dužina trajanja frame-a može se postaviti za svaki frame pojedinačno ili za sve frameove odjednom. Korisna je i mogućnost da se više datoteka učitaju kao frameovi animiranog GIF-a.

 

Od specijalnih opcija predviđenih za Internet je i rezanje (slice) slika. Rezanje slika primenjuje se da bi se ubrzalo njihovo učitavanje ili radi specijalnih efekata pri dizajnu stranice (najčešće za ljepšu integraciju reklamnih bannera sa ostalim sadržajem).

 

Snimanje grafike u .JPG ili .GIF format vrši se preko opcije Export iz File menija. U ovom djelu nalaze se opcije za optimizaciju izlaznog file-a. Autori programa nisu htjeli komplicirati stvari tako da opcija nema previše, ponuđeno je nekoliko osnovnih tipova optimizacije, a čak postoji i Export Wizard koji potpunim početnicima omogućava da dobiju najbolje rezultate (dobra kvaliteta, a mali izlazni file).

 

                      

The JPG Wizard

 

Dostupan kao plugin za Adobe Photoshop ili kao zasebni program, The Jpeg Wizard nudi mnogo zanimljivih opcija na području optimizacije JPEG datoteka. Ovo je prvi software koji ima selektivno kompresiranje slike - unutar slike je moguće ručno odrediti regije koje će program više ili manje kompresirati!

             

 

 

Ignite 1.0

 

Nasuprot Fireworksu koji dolazi iz poznate i renomirane kuće, Ignite stiže iz sasvim nepoznate - „Fluffy Clouds”. Program je izuzentno malen i brz - instaliran zauzima manje od 2 MB. Sučelje je intuitivno i već poslije nekoliko minuta se shvaća logika rada. Cijeli rad je zasnovan na inspector paleti. U zavisnosti od željene operacije, opcije koje se nalaze u Inspector palette se mijenjaju. Ignite sadrži samo osnovne opcije za crtanje, shodno svrsi kojoj je namijenjen. Optimizaciju, posao za koji je zamišljen, radi odlično. Prvo je potrebno definirati izlazni file opcijom New Output. Moguće je odabrati više izlaznih fileova u isto vrijeme. Tako se mogu upoređivati njihove veličine i lako je odabrati onaj najmanji. Tokom rada odmah se prikazuje kako izgleda izlazni file sa svim opcijama koje smo za njega odabrali. Neke od opcija koje postoje za GIF i JPG fileove nemamo prilike  vidjeti ni u jednom drugom programu. Naš test file, koji je u originalu imao 32 KB, ImageReady je komprimirao na 10 KB, Fireworks na 13 KB, a Ignite na 8 KB! Naravno, svaki od ovih programa je mogao proizvesti i manje fileove, ali se podrazumijeva da ne smije doći do većeg gubitka kvalitete.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka