logotip carneta logotip referalnih centara
  Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Izrada multimedijalnih elemenata i njihova prilagodba za www / Optimizacija / audio materijala

Optimizacija audio materijala

 

<>WAV digitalni audio zapis

Wav ili bolje rečeno PCM (pulse code modulattion) je zapis koji je definiran trima parametrima, brojem kanala, frekvencijom uzorkovanja i rezolucijom. Ovi parametri direktno utječu na kvalitetu samog zvuka te što su niži manja je kvaliteta. Tipične veličine parametra wav zapisa su broj kanala - stereo, rezolucija - 16 bit i frekvencija uzorkovanja 44100 Hz . Što točno svaki od tih parametara znači za wav digitalni audio zapis?

Broj kanala / Channels

Broj kanala nam govori dali je zvuk mono ili stereo. Ukoliko je mono to znači da je zvuk na jednom kanalu, odnosno da je zvuk identičan na desnom i lijevom zvučniku i da je duplo manji zapis mono od stereo zvuka. Stereo zvuk sadrži dva kanala i moguće je imati različite zvučne zapise na desnom ili lijevom kanalu što ga čini dinamičnijem i bogatijem.

Slika1. stereo i mono

Frekvencija uzorkovanja / Sample rate

Ono što je frekvencija uzorkovanja za digitalni audio zapis je broj piksela za digitalni video zapis. Naime riječ je o frekvenciji kojom se zvuk uzorkuje / semplira. Ako je riječ o 44100Hz onda se govori o zvuku za koji se 44100 puta u sekundi uzima uzorak i zapisuje brojčana vrijednost trenutnog stanja zvuka. Analogno tome je 25 sličica u sekundi za video zapis. Što je frekvencija uzorkovanja veća to je zvuk kvalitetom bliži prirodnom zvuku, no što je manji ta se kvaliteta gubi.

Tablica1; Primjeri kvaliteta zvuka odnosno o frekvenciji uzorkovanja

Frekvencija uzorkovanja / sample rate

Primjer

8000 Hz

Telefon

11025 Hz

Slaba AM radio kvaliteta

16000 Hz

Razumni kompromis između 11kHz i 22kHz

22050 Hz

Približno FM radio kvaliteta

32075 Hz

Bolje od FM radio kvalitete

44100 Hz

CD kvaliteta

48000 Hz

DAT kvaliteta

Napomena! Ovisno o zvuku koji želimo reproducirati biramo i frekvenciju uzorkovanja, frekvencije od ½ od frekvencije uzorkovanja se mogu efektivno prikazati (npr za reprodukciju zvuka od 10kHz se treba odabrati za efektivnu reprodukciju frekvencija uzorkovanja od 20kHz)

Napomena! Ovisno o zvuku koji želimo reproducirati biramo i frekvenciju uzorkovanja, frekvencije od ½ od frekvencije uzorkovanja se mogu efektivno prikazati (npr za reprodukciju zvuka od 10kHz se treba odabrati za efektivnu reprodukciju frekvencija uzorkovanja od 20kHz)

Rezolucija / Resolution

Rezolucija je broj bitova korištenih za mjerenje amplituda uzorka. Tako za 8 bitnu rezoluciju ste se odlučili za 256 jedinstvenih glasnoća, dok kod 16 bitne rezolucije imate na raspolaganju 65,536 jedinstvenih glasnoća. Većom rezolucijom dobivate veći dinamički raspon i bolji odnos šuma i signala (96 dB signal-to-noise ratio, a za 8 bitnu rezoluciju 48 dB signal-to-noise ratio).

WAV Audio primjeri, govor, primjeri ukazuju na odnos kvalitete i veličine datoteke, odnos je proporcionalan

Govor – stereo, 16 bit, 44100Hz (cd kvaliteta)1,054 kb
Govor – stereo, 16 bit, 22050 (približno FM kvaliteta)0,527 kb
Govor – mono, 8bit, 11025Hz (slaba AM radio kvaliteta)0,066 kb
Govor – mono, 8bit, 8000Hz (telefon)0,048 kb

WAV Audio primjeri, glazba, primjeri ukazuju na odnos kvalitete i veličine datoteke, odnos je proporcionalan

Glazba – stereo, 16 bit, 44100Hz (cd kvaliteta)2,668 kb
Glazba – stereo, 16 bit, 22050 (približno FM kvaliteta)1,334 kb
Glazba – mono, 8bit, 11025Hz (slaba AM radio kvaliteta)0,168 kb
Glazba – mono, 8bit, 8000Hz (telefon)0,122 kb

Frekvencijski raspon ljudskog uha

Zvuk kojeg ljudsko uho čuje se kreće od 20-tak Hz do 20kHz. To znači da sve frekvencije ispod ili iznad ne primjećujemo u prirodi i nije ih potrebno reproducirati. Frekvencijska skala od 20Hz do 20kHz se dijeli ne linearno nego logaritamski jer mi tako i čujemo. Naime, ljudsko uho prepoznaje pojedine frekvencijske pojaseve kao grupe odnosno tipove zvukova, u grubo – niske frekvencije, srednje frekvencije i visoke frekvencije. Niske frekvencije (bas) se približno nalaze u pojasu od 20Hz do 400Hz, srednje frekvencije od 400Hz do 7,000-8,000Hz, a visoke frekvencije od 8,000Hz do 20,000Hz. Te grupe nisu brojčano jednake po zbroju frekvencija koje zastupaju, ali ih mi približno jednakom glasnoćom čujemo! Zašto je to bitno?

next.jpg

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka